Klas 1 en 2

Uw kind kan bij ons de basis-, kader- of gemengde leerweg volgen. De hoogte wordt bepaald op basis van het advies van de basisschool, de behaalde resultaten en de uitkomsten van de eind(Cito-)toets. Daarnaast kiest de leerling zelf welke vakroute hij of zij wil volgen.

 Leerwegen

Vmbo-basis

Deze basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het mbo. Dit is bedoeld voor meer praktisch ingestelde leerlingen.

Vmbo-kader

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt uw kind voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Deze leerweg is voor zowel praktisch als theoretisch ingestelde leerlingen.

Vmbo-gemengde leerweg

De gemengde leerweg is qua niveau hetzelfde als de theoretische leerweg (mavo) en bereidt leerlingen voor op mbo niveau 3 en 4. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. De leerlingen kiezen voor een beroepsgericht programma van 320 uur. Dit beroepsgericht programma bestaat uit vakken uit één van de vier profielen.


Keuzes leerjaar 1 en 2

In het eerste leerjaar volgt de leerling Vakcollege. Bij een Vakcollege is het uitgangspunt ‘leren door te doen’ met veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Vanaf de eerste schooldag besteden de leerlingen minimaal tien uur per week aan praktijklessen. Dat maakt de opleiding niet alleen gerichter, maar ook leuker en afwisselender. Het onderwijs op Vakcollege Rijnmond sluit aan bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen en is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om succesvol te functioneren in de maatschappij.

Hierbij kunnen zij kiezen voor:

› Vakroute Techniek

› Vakroute Mens & Dienstverlening

Zo gaan de leerlingen direct en praktisch aan de slag in een richting waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Natuurlijk weet niet iedereen altijd direct welke richting het beste bij hem of haar past. Daarom geven we tijdens de eerste twee leerjaren alle gelegenheid om ook kennis te maken met de andere richting. En mocht de leerlingen niet op zijn plek zitten, dan kan tot aan het einde van het tweede jaarjaar van richting worden veranderd. Vanuit de vakroute in klas 1 en klas 2 wordt de leerling begeleid naar zijn of haar definitieve keuze voor de bovenbouw.

Vakroute Techniek

Vakroute Techniek is een voorbereiding op de profielen Bouwen, Wonen & Interieur en Produceren, Installeren & Energie in de bovenbouw. Zo gaan ze aan de slag met houtbewerking en metaalbewerking en worden ook programma’s als autocad en werken met de 3-d pennen en printers niet vergeten. De leerlingen krijgen een goed beeld van de mogelijkheden waardoor ze aan het eind van het tweede jaar een gerichte keuze kunnen maken voor een van deze profielen.

Vakroute Mens & Dienstverlening

Wil uw zoon of dochter kok of juffrouw worden? Of secretaresse? Of kriebelt er ondernemersbloed en wil hij of zij een eigen bedrijfje starten, dan is vakroute Mens & Dienstverlening de perfecte voorbereiding. Een breed scala aan lessen komt naar voren waardoor de leerlingen inzicht krijgen wat zij leuk vinden en waarvoor ze verder willen leren. Een perfecte voorbereiding op de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen in de bovenbouw.


Rekenen en taal

Naast wiskunde staat ook rekenen op het rooster. Het is een extra vak, waardoor de rekenvaardigheden van de basisschool op peil blijven en worden uitgebreid. Leerlingen worden zo extra begeleid in het behalen van de rekentoets.

Bij alle vakken besteden we extra aandacht aan het begrijpend lezen. De sectie Nederlands heeft een gerichte aanpak ontwikkeld om teksten (in alle vakken) makkelijker te lezen en te begrijpen.