GO Rijnmond is een klas van de Leo Kannerschool VSO op Vakcollege Rijnmond. Uw zoon of dochter volgt bij ons onderwijs dat bij hem of haar past. Ons aanbod: een leerroute die leidt naar de praktijk, dus naar werk of dagactiviteiten en een basis-/kaderberoepsgerichte leerroute, die kan toe leiden naar een route in het MBO. In alles wat wij aan onderwijs bieden staan de mogelijkheden van uw kind voorop. Wij geloven in kansen voor iedereen.

Heeft uw kind een verwijzing voor het voortgezet speciaal onderwijs en wilt u uw kind aanmelden voor t voor het gespecialiseerde onderwijs GO Rijnmond op onze school dan kunt u dit kenbaar maken via het interesse formulier van de Leo Kannerschool VSO. Als u niet op de interesselijst staat, kunt u niet worden ingeloot. Mocht uw kind ingeloot worden dan zal er een intakeprocedure volgen op de Leo Kannerschool VSO. Mocht uw kind zijn uitgeloot dan is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de GO-klas op het Vakcollege Rijnmond.