Daarom Vakcollege Rijnmond!

Voor uw zoon of dochter is de overgang van de basisschool naar de middelbare school best spannend. Wij vinden het daarom belangrijk dat uw kind zich gelijk op zijn of haar gemak voelt. Daarom vinden wij het volgende erg belangrijk:

Alles in ons onderwijs is gericht op deze twee componenten. De leerlingen bij ons op school leren met name door te doen. Praktijkgerichte lessen, opdrachten en excursies. Vanaf de eerste dag gaat uw kind op Vakcollege Rijnmond praktisch aan de slag met minimaal 8 uur praktijkgerichte lessen. Dat maakt school niet alleen praktijkgerichter maar ook leuker en afwisselender. Alles draait om gelukkige leerlingen in een plezierige leer- en werkomgeving.

Onze goede en persoonlijke begeleiding wordt door ouders bijzonder gewaardeerd. Daar zijn we trots op. Iedere klas heeft een eigen mentor die het eerste aanspreekpunt is voor zowel leerlingen als hun ouders. De mentor ziet uw kind minimaal 10 uur per week. Doordat we een groot belang hechten aan het contact tussen de mentor en de leerling, is gebleken dat wij bijvoorbeeld nauwelijks te maken met verzuim. De leerlingen ervaren dat ze ertoe doen en dat ze erbij horen. Zowel leerlingen als ouders ervaren Vakcollege Rijnmond als een veilige en gezellige school.

Wij geven op Vakcollege Rijnmond gewoon goed onderwijs, dit leidt ook tot goede resultaten. In 2018 is maar liefst 99% van onze leerlingen geslaagd! Dit is een gemiddelde, want onze leerlingen op vmbo basisberoepsgericht hebben al drie jaar op rij allemaal hun diploma behaald.

Bij Vakcollege Rijnmond vinden we het belangrijk dat leerlingen leren door te doen. En daarnaast dat ze leren voor iets wat ze leuk vinden. Ons onderwijs sluit hier naadloos op aan omdat zij vanaf klas 1 al kunnen kiezen voor een Vakroute waar hun passie ligt. En in klas 3 kiezen een profiel dat aansluit bij de vervolgopleiding in het mbo.

Vakcollege Rijnmond wil een maatschappelijk bewuste school zijn en realiseert dit door intensieve contacten met de lokale omgeving, waar nuttige samenwerkingen en projecten voor onze leerlingen uit voortvloeien. Daarmee leveren we gezamenlijk een toegevoegde waarde aan de omgeving.

Vakcollege Rijnmond is ondernemend. Dat betekent dat we afspraken maken met lokale ondernemers en het mbo. Zo kunnen we breed en praktijkgericht onderwijs bieden met stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen.

Vakcollege Rijnmond is een christelijke school. Het christelijke karakter komt naar voren in dagopeningen, bij het vak godsdienst, in de vieringen van de christelijke feesten en vooral in de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Kenmerken daarvan zijn bijvoorbeeld respect voor elkaar en een verantwoorde omgang met het milieu.