Lestijden

Lestijden

Op Vakcollege Rijnmond start de eerste les ’s morgens om 8.30 uur. Leerlingen moeten in ieder geval tot maximaal 1 uur na hun laatste reguliere les beschikbaar zijn voor onder andere huiswerkbegeleiding en inhaalwerk. Op vooraf aangekondigde dagen hanteren wij een 40 minuten rooster. De dagen met verkorte lessen worden op deze website aangekondigd.

De roosters zijn te vinden in onze elektronische leeromgeving: SOMtoday.

Lesuitval

In de onderbouw hebben de leerlingen geen tussenuren. Lesuitval voorkomen we zo veel mogelijk. Bij ziekte nemen collega’s de lessen waar, dit geldt voor de onderbouw en in principe ook voor de bovenbouw.

Zie voor actuele aanpassingen het leerlingenportaal.

50 min. rooster

1e uur 08:30 - 09:20
2e uur 09:20 - 10:10
3e uur 10:10 - 11:00
Pauze 11:00 - 11:2020 minuten
4e uur 11:20 - 12:10
5e uur 12:10 - 13:00
Pauze 13:00 - 13:2020 minuten
6e uur 13:20 - 14:10
7e uur 14:10 - 15:00
Pauze 15:00 - 15:1010 minuten
8e uur 15:10 - 16:00

40 min. rooster

1e uur08:30 - 09:10
2e uur09:10 - 09:50
3e uur09:50 - 10:30
Pauze10:30 - 10:5020 minuten
4e uur10:50 - 11:30
5e uur11:30 - 12:10
6e uur12:10 - 12:50
Pauze12:50 - 13:1020 minuten
7e uur13:10 - 13:50
8e uur13:50 - 14:30