Overzicht schoolkosten

Klik hier voor een volledig overzicht van de schoolkosten en een toelichting hiervan.

Uitleg schoolkosten

Categorie 1 – lesmateriaal

Kosten voor rekening school

Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • project boeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en licenties van digitaal lesmateriaal

Categorie 2 –  persoonsgebonden materiaal

Kosten voor rekening van de ouders

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, waaronder:

 • atlas
 • woordenboek
 • agenda
 • rekenmachine
 • schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • gereedschap
 • sportkleding
 • praktijkkleding

Categorie 3 – aanschaf iPad/Chromebook

Het gaat hierbij om de aanschaf van een iPad/Chromebook voor de leerlingen van de 1e klas, deze kan in één termijn of in meerdere termijnen betaald worden, de aanschaf loopt via een externe partij. De school biedt een volwaardig alternatief als leenapparaat indien deze niet wordt aangeschaft.

Categorie 4 – Activiteiten/Excursies/Schoolreizen/Vrijwillige Ouderbijdrage

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag, waaronder:

 • excursies
 • introductiekamp
 • kerstviering
 • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining
 • langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs

Ouders kunnen niet verplicht worden deze bijdragen te voldoen, leerlingen mogen niet worden uitgesloten van deelname of een alternatief aangeboden worden. De school heeft deze bijdragen nodig om de extra activiteiten/excursies/reizen doorgang te laten vinden. Bij onvoldoende betalende deelnemers houdt de school  zich het recht voor de activiteit/reis/excursie te annuleren.

 

 

 

Instemming medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Betaling van de kosten

Eind september ontvangt u een e-mail via Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.

Voor bepaalde reizen, excursies of activiteiten die via inschrijving gaan, ontvangt u later in het schooljaar een aparte mail.

Voor leerlingen die tijdens hun opleiding in het voortgezet onderwijs 18 jaar worden geldt dat de kinderbijslag stopt met ingang van het eerste kwartaal nadat de leerling 18 jaar wordt. Daarna kan men in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van de schoolkosten. Deze bestaat uit een basistoelage plus een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het belastbare inkomen van de verzorgende ouders. Meer informatie via www.duo.nl.