Iedere leerling is anders en iedere leerling telt. Per klas is er een mentor die nauw contact houdt met ieder kind. De mentoren kennen hun leerlingen persoonlijk en kunnen uw kind daarom uitstekend begeleiden. Vakcollege Rijnmond besteedt veel aandacht aan de opvang en begeleiding van leerlingen.

 

 

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Je mentor is je eerste aanspreekpunt en kan je helpen bij allerlei vragen of problemen. Je mentor kan je helpen wanneer je vragen hebt over je cijfers of als je niet zo lekker in je vel zit om welke reden dan ook.  Je ziet je mentor iedere week tijdens het ‘mentoruur’. Tijdens dit mentoruur krijg je tips over allerlei zaken; bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat, hoe je goed kunt studeren en hoe je het best kunt samenwerken. Daarnaast heb je les van je mentor in zijn/haar vak.

Als je extra uitleg nodig hebt of een extra oefentoets maakt, wordt dat geregeld. Daarnaast word je door onze docenten begeleid als je wat extra aandacht nodig hebt bij de lesstof.

Decaan

De schooldecaan helpt je bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij jouw mogelijkheden en interesses. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren.

De hulp die je krijgt van de schooldecaan bestaat onder andere uit:

  • voorlichting in de klas;
  • individuele begeleiding;
  • het verstrekken van informatiemateriaal over vervolgopleidingen;
  • voorlichting over het mbo, bijv. via de informatiebijeenkomsten van de ROC’s;
  • voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden.

Hulp nodig van de decaan?

Neem dan contact met haar op:
Mevrouw M. van der Marel
E m.vandermarel@vakcollegerijnmond.nl