Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Je mentor kan je helpen bij allerlei zaken. Als je vragen of problemen hebt ga je altijd eerst naar je mentor. Je mentor kan je helpen wanneer je cijfers tegenvallen of als je niet zo lekker in je vel zit om welke reden dan ook.  Je ziet je mentor iedere week tijdens het ‘mentoruur’. Tijdens dit mentoruur krijg je tips over allerlei zaken; met elkaar omgaan, hoe je goed  kunt studeren, hoe je het best kunt  samenwerken etc.  Daarnaast heb je les van je mentor in zijn/haar vak.

Als je extra uitleg nodig hebt of een extra oefentoets maakt, wordt dat geregeld. Daarnaast wordt je door onze docenten begeleid als je wat extra aandacht nodig hebt bij de lesstof.

Decaan

De schooldecaan helpt je bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van jou. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren.

De hulp die je krijgt van de schooldecaan bestaat onder andere uit:

  • voorlichting in de klas;
  • individuele begeleiding;
  • het verstrekken van informatiemateriaal dat op school ter inzage ligt voor de leerlingen;
  • voorlichting over het mbo, bijv. via de informatiebijeenkomsten van de ROC’s
  • voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden.

Waar kun je jouw decaan vinden? Dhr. W. Klinkenberg, kamer D16 mail naar: w.klinkenberg@andreascollege.nl