Bij (voorziene) afwezigheid van een leerling gelden de volgende regels:

Verzoek aan de ouders

 • Plotseling noodzakelijk verzuim door ziekte van een leerling voor 8.30 uur van die dag aan de school doorgeven (telefoon 071 406 10 70). Hier kunt u inspreken op het antwoordapparaat en later wordt de absentie administratief verwerkt. Wanneer er reden toe is kunt u er ook voor kiezen om u door te laten verbinden met de conciërge
 • Verzuim, dat van tevoren bekend is, op tijd melden bij de desbetreffende teamleider.
 • Bijzonder verlof kunt u uitsluitend bij de teamleider aanvragen. Deze zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden.
 • Bij terugkeer na absentie de leerling een briefje meegeven, waarin de reden en de duur van het verzuim (nogmaals) worden vermeld. Graag de naam en de klas van de leerling vermelden.

Regels voor de leerlingen

 • Je geeft het briefje van afwezigheid van je ouders onmiddellijk aan de conciërge.
 • Als je een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet hebt gemaakt, dan meld je je zo spoedig mogelijk bij je docent om een datum voor het inhalen af te spreken.
 • Als je voor het eind van je schooldag de school, om welke reden dan ook, moet verlaten, dan meld je dat bij de teamleider of bij diens afwezigheid bij de conciërge.

Te laat

Als een leerling te laat is moet hij/zij zich melden bij de conciërge. Hier vindt registratie plaats.

 • Vier keer te laat Bij drie keer te laat wordt er met de ouders contact opgenomen en zal dit schriftelijk worden vastgelegd.
 • Acht keer te laat Bij zes keer te laat wordt er contact opgenomen met de ouders en zal dit schriftelijk worden vastgelegd, ook neemt de mentor contact met hen op om de gevolgen te bespreken
 • Twaalf keer te laat Bij negen keer te laat worden de ouders middels een brief op de hoogte gebracht en neemt de mentor contact op om ze te nodigen voor een gesprek op school samen met de teamleider. Tevens wordt het Bureau Leerplicht op de hoogte gebracht.

Uit de klas gestuurd

Leerlingen die uit de klas worden gestuurd, melden zich bij de teamleider.

 • De docent vult een verwijderbriefje in waarop de reden van verwijdering staat volgens de docent. Deze gele kaart geeft de docent altijd mee met de leerling.
 • De docent vult op dit briefje de reden van verwijdering in.
 • Vijf minuten voor het einde van de les gaat de leerling terug naar het lokaal en bespreekt met de docent wat er in het vervolg anders moet tijdens de les. De docent bespreekt met de leerling de strafmaatregel.
 • -De lesverwijderingen worden verwerkt in SOM door de teamleider. De mentor brengt u op de hoogte van dit incident.

Formulieren

Het absentieformulier

Dit gebruikt u wanneer uw kind ziek is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist is geweest.

Absentieformulier

Het verlofformulier

Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Verlofformulier