Bij afwezigheid en/of ziekte van onze leerling dient u als ouder de volgende werkwijze te volgen:

Verzoek aan de ouders:

a. Plotseling noodzakelijk verzuim door ziekte van een leerling voor 8.30 uur van die dag aan de school doorgeven (telefoon 071- 406 10 70). Hier kunt u inspreken op het antwoordapparaat en later wordt de absentie administratief verwerkt. Wanneer er reden toe is kunt u er ook voor kiezen om u door te laten verbinden met de conciërge

b. Verzuim, dat van tevoren bekend is, op tijd melden bij de desbetreffende teamleider.

c. Bijzonder verlof kunt u uitsluitend bij de teamleider aanvragen. Deze zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

d. Bij terugkeer na absentie de leerling een briefje meegeven, waarin de reden en de duur van het verzuim (nogmaals) worden vermeld. Graag de naam en de klas van de leerling vermelden!

Regels voor de leerlingen:

 

a. Je geeft het briefje van afwezigheid van je ouders onmiddellijk aan de conciërge.

b. Als je een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet hebt gemaakt, dan meld je je zo spoedig mogelijk bij je docent om een datum voor het inhalen af te spreken.

c. Als je voor het eind van je schooldag de school, om welke reden dan ook, moet verlaten, dan
meld je dat bij de teamleider of bij diens afwezigheid bij de conciërge.

 

Het absentieformulier:
Dit gebruikt u wanneer uw kind ziek is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist is geweest.

Absentieformulier

Het verlofformulier;

Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Verlofformulier