Bij (voorziene) afwezigheid van een leerling hanteren wij de volgende regels:

Afwezigheid

Afwezigheid door ziekte

Indien uw kind ziek is, verzoeken wij u vriendelijk dit voor 8.30 aan ons door te geven. Dit kan:

 • Telefonisch: via 071 406 10 70. U kunt de boodschap inspreken op onze voicemail waarna wij dit later administratief verwerken in SOM.
 • Digitaal: Via SOM Today kunt u uw kind ziekmelden.

Wilt u uw kind bij terugkeer een briefje meegeven, met hierop:

 • Naam van uw kind
 • Klas van uw kind
 • Reden van het verzuim
 • Duur van het verzuim

U kunt hiervoor ook ons absentieformulier gebruiken die hieronder staat of verkrijgbaar is bij de conciërge.

Afwezigheid door bezoek aan dokter, tandarts of specialist

Indien uw kind naar een dokter, tandarts of specialist moet, willen wij u verzoeken dit vooraf aan ons door te geven. Dit kan:

 • Telefonisch: via 071 406 10 70. U kunt de boodschap inspreken op onze voicemail waarna wij dit later administratief verwerken in SOM.
 • Digitaal: Via SOM Today kunt u uw kind ziekmelden.

Wilt u uw kind bij terugkeer een briefje meegeven, met hierop:

 • Naam van uw kind
 • Klas van uw kind
 • Reden van het verzuim
 • Duur van het verzuim

U kunt hiervoor ook ons absentieformulier gebruiken die hieronder staat of verkrijgbaar is bij de conciërge.

Afwezigheid door bijzonder verlof

Het kan zijn dat u bijzonder verlof wilt aanvragen. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt dit verlof aanvragen via het verlofformulier aanvragen.

Vraag het verlof uiterlijk 4 weken voor het verlof aan via de schoolleiding. Indien u het korter dan 4 weken vooraf aanvraagt, kan een beslissing niet vooraf worden gegarandeerd.

Houdt er svp rekening mee dat wij ons moeten houden aan de wetgeving. Indien u vakantieverlof buiten de schoolvakanties aanvraagt, dan kunnen wij dit alleen goedkeuren als:

 • Het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof in de schoolvakanties niet mogelijk is;
 • Het verlof maximaal 1x per jaar mag worden aangevraagd
 • Het verlof niet langer mag duren dan 10 schooldagen
 • Het verlof niet mag plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar

Afwezigheid tijdens de lesdag

Als uw kind de school tijdens een lesdag, om welke reden dan ook, moet verlaten, dan meld deze zich eerst bij de dagcoördinator of bij diens afwezigheid bij de conciërge. U wordt dan gebeld door school om te overleggen of uw kind naar huis kan komen. Bij thuiskomst, verzoeken wij u om te bevestigen dat uw kind veilig thuis is gekomen.

 

Regels voor de leerlingen

Bij afwezigheid verwachten wij van uw kind het volgende:

 • Uw kind geeft bij terugkeer het absentiebriefje voor de eerste les start aan de conciërge.
 • Indien uw kind een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet heeft gemaakt, dan maakt uw kind zelf zo spoedig mogelijk met de betreffende docent een afspraak om het in te halen.

Te laat

Voor leerlingen die te laat komen, moeten wij ons aan de wet houden. Hiervoor gelden de volgende regels:

Als uw kind te laat is moet hij/zij zich melden bij de conciërge. Hier vindt registratie plaats.

 • Drie keer te laat Bij drie keer te laat wordt er contact met u opgenomen en zal dit schriftelijk worden vastgelegd.
 • Zes keer te laat Bij zes keer te laat wordt er weer contact opgenomen met u en zal dit schriftelijk worden vastgelegd, ook neemt de mentor contact met u op om de gevolgen te bespreken.
 • Negen keer te laat Bij negen keer te laat wordt u door middel van een brief op de hoogte gebracht en neemt de mentor contact op om u uit te nodigen voor een gesprek op school samen met de teamleider. Tevens wordt Bureau Leerplicht op de hoogte gebracht.

Formulieren

Het absentieformulier

Dit gebruikt u wanneer uw kind ziek is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist is geweest.

Absentieformulier

Het verlofformulier

Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Verlofformulier

Handleiding afmelden via SOM Today 

Handleiding afmelden Som Today