Klas 3 en 4

Klas 3 en 4

Aan het einde van het tweede jaar wordt (op basis van de resultaten) de keuze gemaakt tussen de drie beroepsgerichte leerwegen van het vmbo: vmbobasis, vmbo-kader of de gemengde leerweg. Binnen deze leerweg kiest de leerling zelf voor een van de vier profielen. Vanuit dit profiel wordt de leerling begeleid naar zijn of haar keuze voor een vak of op het vervolgonderwijs in het mbo. Daarnaast kiezen leerlingen in het derde jaar ook een keuzeprofiel. Uiteraard besteden wij bij Vakcollege Rijnmond veel aandacht aan het begeleiden van onze leerlingen naar een keuze die past bij hun interesses en mogelijkheden.

Profiel Produceren, Installeren en Energie

Dit is een techniek-profiel. Hierbij horen beroepen als installateur, elektricien, metaalbewerker, ict-er, lasser, ontwerper, monteur en planner.

Bij dit profiel komt (verplicht) aan de orde:

› Ontwerpen & maken

› Installeren & monteren

› Besturen & automatiseren

› Bewerken & verbinden van materialen

Profiel Bouwen, wonen & interieur

Dit is een techniek-profiel. Hierbij horen beroepen zoals metselaar, timmerman, schilder,  woninginrichter, meubelmaker, automatiseerder en beroepen in de architectuur en in de infrastructuur. De leerstof en de werkwijze sluiten goed aan bij die van het mbo. Door deze afstemming kunnen leerlingen korter doen over de totale leerroute tot aan de beroepskwalificatie.

Bij dit profiel komt (verplicht) aan de orde:

› Bouwproces & bouwvoorbereiding

› Bouwen vanaf de fundering

› Hout- & meubelverbindingen

› Design & decoratie

Profiel Economie & ondernemen

Dit profiel leidt op voor beroepen in de verpleging, verzorging, welzijnswerk, beveiliging, orde en dienstverlening, in het welzijnswerk en tot sportinstructeur.

Bij het profiel Economie en Ondernemen

komt (verplicht) aan de orde:

› Commercieel

› Secretarieel

› Administratie

› Logistiek

Profiel Zorg & welzijn

Dit profiel leidt op voor beroepen in de verpleging, verzorging, welzijnswerk, beveiliging, orde en dienstverlening, in het welzijnswerk en tot sportinstructeur.

Bij het profiel Zorg en welzijn komt (verplicht)

aan de orde:

› Mens & omgeving

› Mens & gezondheid

› Mens & activiteiten

› Mens & zorg

20131107-135216-28869187-01