Bij een Vakcollege is het uitgangspunt ‘leren door te doen’ met veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Vanaf de eerste schooldag besteden de leerlingen gemiddeld tien uur per week aan praktijkgerichte lessen. Dat maakt de opleiding niet alleen beroepsgerichter, maar ook leuker en afwisselender.

De leerling kiest bij ons al bij de aanmelding voor de vakroute Techniek of Mens & Dienstverlenen en hiermee dus voor zijn of haar passie (in tegenstelling tot het ‘gewone’ vmbo waar men pas in het derde jaar kiest). Hij of zij krijgt minimaal tien lesuren per week praktijkgericht les.

Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling voor een profiel in één van de drie sectoren. Naast de verplichte profieldelen en de algemeen vormende vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde, kiest de leerling nog een keuzeprofiel. Dit keuzeprofiel hoeft niet aan te sluiten bij de sector. De combinaties van vakken zorgen ervoor dat er een goede doorstroming is naar het mbo. Daartoe vindt er afstemming plaats tussen het vmbo en het mbo.

Het onderwijs op Vakcollege Rijnmond sluit aan bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen en is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om succesvol te functioneren in de maatschappij. Op Vakcollege Rijnmond is het bedrijfsleven nauw betrokken bij het onderwijs. In het eerste en tweede jaar gaat het vooral om gastlessen en bedrijfsbezoeken. In het derde en vierde leerjaar bieden we samen met bedrijven stagemogelijkheden en daarna leerwerkplekken. Het accent van het onderwijs op Vakcollege Rijnmond ligt op de beroepspraktijk en vakmanschap. We begeleiden uw kind optimaal naar een passende en kansrijke beroepskeuze.

Vmbo-basis

Deze basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het mbo. Dit is bedoeld voor meer praktisch ingestelde leerlingen.

Vmbo-kader

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt uw kind voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Deze leerweg is voor zowel praktisch als theoretisch ingestelde leerlingen.

Vmbo-gemengde leerweg

De gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg (mavo) en bereidt leerlingen voor op mbo-niveau 4. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. De leerlingen kiezen voor een beroepsgericht programma van 320 uur. Dit programma bestaat uit beroepsgerichte vakken uit één van de vier profielen.


Sectoren en profielen

Het vmbo in Nederland is verdeeld in sectoren. Vakcollege Rijnmond biedt drie van de vier sectoren aan: Techniek, Verzorging en Economie.

Deze sectoren zijn vervolgens verdeeld in profielen. Binnen de drie sectoren bieden wij vier profielen aan. Zo kan iedere leerling een profiel kiezen dat bij zijn/haar interesses past.

De vier profielen zijn:

 • Produceren, Installeren en Energie
 • Bouwen, Wonen en Interieur
 • Economie en Ondernemen
 • Zorg en Welzijn

In leerjaar drie krijgen de leerlingen binnen deze profielen vier verplichte profieldelen en de algemeen vormende theoretische vakken. Daarnaast kiest iedere leerling ook een keuzeprofiel. Het keuzeprofiel kan naar eigen interesse worden gekozen, ook buiten het profiel om.

In leerjaar vier gaan de leerlingen door in het gekozen profiel. Ze kiezen keuzevakken binnen het profiel waarin ze ook examen doen. Uiteraard volgen zij ook dit jaar nog de algemeen vormende theoretische vakken behorend bij het gekozen profiel.


Produceren, Installeren & Energie

Dit is een techniek-profiel. Hierbij horen beroepen als installateur, elektricien, metaalbewerker, ICT-er, lasser, ontwerper, monteur en planner.

Bij dit profiel komt (verplicht) aan de orde:

 • Ontwerpen en maken
 • Installeren en monteren
 • Besturen en automatiseren
 • Bewerken en verbinden van materialen
 • De algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, wis- en natuurkunde

Bouwen, Wonen en Interieur

Ook dit is een techniek-profiel. Hierbij horen beroepen als metselaar, timmerman, schilder, woninginrichter, meubelmaker, automatiseerder en beroepen in de architectuur en de infrastructuur.

Bij dit profiel komt (verplicht) aan de orde:

 • Bouwproces en bouwvoorbereiding
 • Bouwen vanaf de fundering
 • Hout- en Meubelverbindingen
 • Design en decoratie
 • De algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, wis- en natuurkunde

Economie & Ondernemen

Dit profiel leidt op tot beroepen als medewerker in een winkel, magazijn en handelsbedrijf, secretarieel medewerker, medewerker bank & verzekeren, administrateur en assistent accountant. Daarnaast leidt het op voor het opzetten en ‘runnen’ van een eigen onderneming.

Bij het profiel Economie & Ondernemen komt (verplicht) aan de orde:

 • Commercieel
 • Secretarieel
 • Logistiek
 • Administratie
 • De algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde en economie.

Zorg & Welzijn

Dit profiel leidt op voor beroepen in de verpleging, verzorging, beveiliging, orde en dienstverlening, in het welzijnswerk en leidt op tot sportinstructeur.

Bij het profiel Zorg & Welzijn komt (verplicht) aan de orde:

 • Mens en omgeving
 • Mens en gezondheid
 • Mens en activiteiten
 • Mens en zorg
 • De algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, biologie en wiskunde of geschiedenis;