Na vier jaar leren en werkstukken maken, ben je toe aan de laatste uitdaging; je eindexamen. Spannend maar ook heel fijn als je het gehaald hebt!

Om je zo goed mogelijk te begeleiden naar je diploma zijn een aantal informatiebronnen beschikbaar;

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, hierin staat informatie over de leerstofomschrijving, welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de toetsvormen en het schoolexamen, de herkansingsregeling, de regels voor totstandkoming van het cijfer en de weging.

PTA’s 2023-2025

PTA klas 3-4 basis

PTA klas 3-4 kader

PTA klas 3-4 gemengde leerweg

 

PTA’s 2022-2024

PTA Klas 3-4 basis

PTA Klas 3-4 kader

PTA Klas 3-4 gemengde leerweg

 

Examenreglement Stichting Andreas College 2023-2024

 

Links

Mijn eindexamen | De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Examenblad | Alle examens van de afgelopen jaren met de uitwerkingen erbij. Je kunt de examens printen en oefenen.

Cito | Uitwerkingen en overige informatie.

www.laks.nl | Organisatie van, voor en door scholieren. Organiseert diverse activiteiten voor scholieren en behartigt hun belangen.

www.examenblad.nl | Algemene informatie over de gang van zaken van de examens.

www.duo.nl/particulier | Site van het ministerie van onderwijs cultuur en wetenschap.

www.eindexamen.nu | Informatie over examens, omrekentabellen voor je cijfer en nog veel meer!