Het onderwijs op Vakcollege Rijnmond is gericht op “doeners en denkers”, dit is ook het motto van onze school. Vanaf het eerste leerjaar wordt doelgericht gewerkt om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst als vakmensen. We willen de leerlingen écht leren kennen, persoonlijke aandacht geven zodat uw kind groeit als gelukkig mens. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen (maatschappelijk)
verantwoordelijk betrokken zijn. Een groene en duurzame samenleving is de toekomst en dit willen we graag meegeven.

Ook werkervaring komt naar voren op Vakcollege Rijnmond. Wij hebben samenwerkingen met diverse partijen in het bedrijfsleven en instellingen. Zij geven gastlessen maar ook bieden zij de leerlingen de kans om stage te lopen in de praktijk.

Voor een goede samenwerking tussen school en ouders - en omgekeerd - is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor een afspraak.

Studievoortgang en begeleiding

Een sterk punt bij Vakcollege Rijnmond is de begeleiding. De mentor zal de leerlingen adviseren en trainen voor een juiste aanpak van het huiswerk maken. De mentor heeft regelmatig overleg met de docenten die lesgeven aan uw zoon/dochter. Mocht uit dit overleg blijken dat een leerling extra hulp nodig heeft, wordt dit in overleg met de vakdocenten aangeboden, denk hierbij aan extra uitleg, opdrachten of huiswerkbegeleiding. Sterk is ook het taalbeleid en de begeleiding bij vormen van dyslexie.

En in die – uitzonderlijke – gevallen dat een leerling extra zorg nodig heeft, is er bovenop de aandacht van de mentor een goede interne begeleiding. Dit alles in samenspraak met ouders en (externe) deskundigen.

Voor een goede samenwerking tussen school en ouders – en omgekeerd – is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak.

Leerlingenportaal en Ouderportaal

Leerlingen en ouders kunnen via de website inloggen in het leerlingen- of ouderportaal van SOM en daar relevante informatie inzien, zoals huiswerk en de behaalde cijfers. Zo kunnen de
resultaten op de voet gevolgd worden. Daarnaast vindt u op de website actuele informatie over de school. Ouders van onze leerlingen krijgen een eigen inlogcode. De school werkt met Office365, een elektronische leeromgeving, waarin alle leerlingen zowel op school als thuis (via internet) kunnen werken aan hun opdrachten.

Via ons ouderportaal heeft u toegang tot veel informatie zoals het RoB (Regels over Bevordering), nettiquette(de regels online), leerlingenstatuut en allerlei andere wetenswaardigheden.
Ook kunt u middels dit portaal met een wachtwoord inloggen in SOMtoday. Dit is de elektronische leeromgeving voor leerlingen, docenten en ouders. Daarin staan de behaalde cijferresultaten, het geplande huiswerk en de aanwezigheidsregistratie. Het aantal toetsen en de weging ervan, zijn per vak weergegeven.

Rapporten

Via ons webportaal heeft u met een wachtwoord inzage in de cijferresultaten van uw kind. Op elk moment dat u wenst kunt u zo op de hoogte zijn van de vorderingen. Het aantal toetsen en de weging ervan, zijn per vak weergegeven. Daarnaast reiken wij ook drie keer per jaar een rapport uit. Als er naar aanleiding van een rapport vragen of onduidelijkheden zijn, is een gesprek met de mentor op zijn plaats.

Voorlichtingsavond

Aan het begin van het schooljaar nodigen wij de ouders van de leerlingen van een bepaald leerjaar uit voor een informatieavond en kennis te maken met de mentor. Onderwerpen die
dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: kennismaking, hoe het gaat in de klas, informatie over het nieuwe schooljaar, de gang van zaken met betrekking tot schoolonderzoek en examen en voorlichting over de keuze voor een profiel of sector.

Mentor

Iedere klas en dus iedere leerling heeft een mentor. De mentor behartigt de belangen van de leerlingen in zijn of haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. De mentor houdt de vorderingen van de leerling in de gaten en stuurt bij waar nodig. Daarnaast heeft iedere mentor een mentoruur, dit mentoruur biedt ruimte voor individuele gesprekken en groepsgesprekken tussen leerling en mentor.

Nieuwsbrief

Wij geven een nieuwsbrief uit voor ouders. Naast belangrijke inhoudelijke informatie vindt u in de nieuwsbrief verslagen over projecten, thema’s en uitjes en worden achtergronden van
onderwijs en school besproken. De nieuwsbrief wordt via e-mail verzonden.

Website, Facebook en Instagram

Op onze website (www.vakcollegerijnmond.nl) is meer informatie te vinden over onze school. Via de social media (Facebook  en Instagram) wordt u op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten die leerlingen van Vakcollege Rijnmond meemaken. Uiteraard wordt hier met foto’s rekening gehouden met de privacyvoorkeuren die u heeft aangegeven in het toestemmingsformulier privacy.