Het team van Vakcollege Rijnmond bestaat uit professionele en gedreven medewerkers. Naast de directie zijn dit onze docenten en is dit ons onderwijsondersteunend personeel. We hebben allen één gemeenschappelijk motto; wij zijn er voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Directie Vakcollege Rijnmond

dhr. E. Hazenoot, directeur

logo stichting Andreas College (Small)

Stichting Andreas College                                           

Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk. Onder deze stichting vallen de scholen Limes Praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met TTO, School voor Ondernemend Leren en Wetenschap. De stichting heeft ten doel de bevordering van het protestants-christelijk voortgezet onderwijs.

College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

De heer A. Turner, voorzitter;

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw S. Mieras-Tavenier, voorzitter
  • De heer C.P. van Dijk
  • De heer P. Guijt
  • De heer D. van den Oever
  • Mevrouw J. Schuurmans Stekhoven
  • De heer L.Vooijs

Bezoekadres:

Louise de Colignylaan 2
2224 VT Katwijk
Telefoon 071 – 401 31 28

Correspondentieadres:

Postbus 48
2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris de heer H. de Best

Website: www.stichtingandreascollege.nl

Mailadres: secretaris@stichtingandreascollege.nl

Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College