De leerlingenraad van Vakcollege Rijnmond bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die opkomen voor de belangen van alle leerlingen van onze school. Zij bestaat uit leerlingen van verschillende klassen: iedereen is welkom om mee te doen en mee te denken!

leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die de belangen van alle leerlingen binnen de school willen behartigen. De raad bestaat uit 12 leerlingen, 3 leerlingen uit ieder leerjaar. Taken zijn onder andere:

  • meedenken over onderwerpen als de inrichting van de aula
  • schoolfeesten
  • het aanbod in de kantine

De leerlingenraad gaat 6x per jaar in gesprek met de directie.

Jij kunt ons helpen met ideeën om onze school nog aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Heb je dus een goed idee, geef het door mevrouw van Rooijen.