Begeleiding & Zorg

Wij besteden veel aandacht aan een goede ontvangst van onze nieuwe leerlingen. Toegelaten leerlingen worden nog vóór de zomervakantie met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met één van hun toekomstige docenten. De leerlingen maken daarnaast vóór de zomervakantie al kennis met hun mentor en nieuwe klasgenoten.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor die het eerste aanspreekpunt is voor zowel leerlingen als voor u als ouder. De mentor ziet uw kind minimaal 10 uur per week. Hij of zij geeft alle uren van de Vakroute en daarnaast het vak waarin hij of zij vakdocent is. Dit zorgt voor een versterkt mentoraat. De mentor ziet zijn of haar klas dus dagelijks en ook nog eens meerdere uren op een dag. Dit geeft een positieve wisselwerking tussen de klas en de mentor, maar ook voor leerlingen onder elkaar is dit goed.

Goede onderwijsondersteuning

Er is speciale aandacht voor leerlingen die extra steun en begeleiding nodig hebben bij het leren. Formeel bestaat de term leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) niet meer. Wij vinden het echter heel erg belangrijk dat de leerlingen wel de juiste onderwijsondersteuning krijgen aangeboden.

Coördinator onderwijsondersteuning

In geval van sociaal-emotionele, gedrags- of leerproblemen die niet meer door de mentor opgevangen kunnen worden, beschikt de school over een interne coördinator onderwijsondersteuning en een ondersteuningsteam. De coördinator onderwijsondersteuning kan een traject uitzetten voor leerlingen met een specifieke hulpvraag of begeleidingsbehoefte.

Faalangst

Voor leerlingen met faalangstproblematiek kan de coördinator onderwijsondersteuning een aanmelding voor een Rots- en Watertraining doen of een individueel traject uitzetten bij een begeleider.

Dyslexie

Onze school beschikt over 2 gecertificeerde dyslexiecoaches, die leerlingen met dyslexie faciliteren, coachen en docenten ondersteunen bij de begeleiding van dyslectische leerlingen. Heeft u vragen? Onze dyslexiecoaches zijn bereikbaar via: dyslexie@vakcollegerijnmond.nl.

Dyscalculie

Voor leerlingen met dyscalculie is er ondersteuning van de vakdocent en kan er – indien nodig – extra ondersteuning ingezet worden door een ambulant begeleider.

Sociale veiligheid

De school beschikt over een sociaal veiligheidsbeleid en een coördinator sociale veiligheid. In het beleid wordt de aanpak van pestgedrag omschreven. De coördinator kan bemiddelend optreden of eventueel zorgen dat begeleiding wordt ingezet.