Persoonlijk

Op Vakcollege Rijnmond bouwen we aan een goede band met onze leerlingen, we kennen hen persoonlijk en zijn in hen geïnteresseerd. Daarbij kijken we niet alleen naar wat ze presteren in de les maar vinden we het ook heel belangrijk om te weten hoe het met ze gaat, hoe hun thuissituatie is en welke interesses en hobby’s ze hebben. Iedere klas heeft een eigen mentor die het eerste aanspreekpunt is voor de leerlingen maar ook voor ouders. Het begeleiden van uw kind doen we tenslotte samen met u. De mentor ziet de klas eigenlijk elke dag. Hij of zij geeft namelijk mentorles maar ook zijn of haar eigen vak en daardoor kennen ze hun mentorleerlingen goed. De mentor kan ook een collega vragen om een leerling te helpen als dat nodig is. We hebben bijvoorbeeld speciaal opgeleide collega’s die hen kunnen helpen met dyslexie of faalangst.

Wil je meer weten over onze school? Kom dan naar onze kennismakingsdagen!