Elekrische auto nieuw onderdeel in onze techniekopleiding

Vakcollege Rijnmond navigeert met ‘TWIZY’ op duurzame mobiliteit

Leerlingen van Vakcollege Rijnmond kunnen vanaf deze week sleutelen aan hun TWIZY, een elektrische auto met twee zitplaatsen. Docenten mogen bovendien van deze zelfvoorzienende auto gebruikmaken voor stage- en basisschoolbezoeken. Ook Pieter Groen en Limes Praktijkonderwijs krijgen een (Renault) TWIZY. Deze nieuwe aanwinsten zijn niet gefinancierd uit eigen onderwijsgeld, maar verkregen via een subsidie voor extra techniekonderwijs.

Extra subsidie voor duurzame mobiliteit

‘We hebben in 2018 en 2019 extra geld ontvangen voor de vakrichting techniek,’ legt Erik Hazenoot, directeur Vakcollege Rijnmond, uit. ‘Daarvan hebben we onder andere zaagmachines en 3D-printers gekocht. Voor de periode 2020 tot 2023 hebben we samen met drie andere techniekscholen uit de regio, twee uit Leiden en de KTS uit Voorhout, een plan geschreven om de subsidie binnen te halen. Duurzame mobiliteit was een belangrijk onderdeel van dat plan. Dit is een nieuwe vorm van techniek die vooral gericht is op elektrische fietsen en auto’s.’

TWIZY: het ideale leermiddel

De keuze voor een TWIZY heeft meerdere redenen. ‘Voor het vak motorvoertuigentechniek is een auto toch je belangrijkste leermiddel. Die wil je dan zelf in huis hebben.’ Het idee van de TWIZY is geboren vanuit de wetenschap dat elektrische auto’s de toekomst zijn. ‘Maar die zijn natuurlijk niet goedkoop. Een TWIZY is een heel betaalbaar alternatief. Ik heb er in Katwijk al een paar rond zien rijden. Voor ons het ideale leermiddel, omdat deze auto nog meer voordelen heeft. Aan de TWIZY kun je niet snel iets kapot maken, de techniek is vrij eenvoudig én hij neemt weinig ruimte in; we rijden hem zo via de openslaande deuren de school in!’

Niet van eigen onderwijsgeld

Hazenoot is realistisch genoeg om de vraag ‘Gaan we dít van onderwijsgeld kopen?’ aan te zien komen. ‘Nee,’ is zijn duidelijke antwoord, ‘want het is niet ons eigen onderwijsgeld. Het is een aparte subsidie, specifiek benoemd voor duurzame mobiliteit. Onze docent motorvoertuigentechniek wil ook zo snel mogelijk met dit thema aan de slag. De keuze voor deze elektrische auto gaat niet ten koste van andere investeringen. Achter de keuze zelf zit een duidelijke gedachte, gericht op de toekomst van onze leerlingen. En dan bedoel ik op alle drie de scholen.’

Voor elke school een TWIZY

Niet alleen Vakcollege Rijnmond krijgt een TWIZY, maar ook de andere scholen van Stichting Andreas College: Pieter Groen en Limes Praktijkonderwijs. ‘Op onze school gaat het puur om de techniek,’ licht Hazenoot toe. ‘Op Pieter Groen kunnen leerlingen de TWIZY gebruiken om theorieën te onderbouwen, bij profielwerkstukken en andere onderzoeken. Bij Limes helpt deze auto de jongeren bij het aanleren van de praktische vaardigheden, zoals het wassen van een auto en het interieur verzorgen, die nodig zijn om de zelfredzaamheid van die leerlingen te bevorderen.’

Op eigen energie

De nieuwe aanwinsten gaan wanneer nodig ook de weg op, met docenten achter het stuur. ‘Onze vierdeklassers lopen stage en dan gaan collega’s vaak met hun eigen vervoer op stagebezoek. Maar vanaf nu kunnen ze gebruikmaken van de TWIZY, die binnen de regio een prima vervoersmiddel is. We zijn bovendien zelfvoorzienend in de energie van die auto’s, dankzij de honderden zonnepanelen op de daken van onze scholen! Zo kunnen we onze eigen opwekking genereren. Dus ook in die zin zijn we duurzaam bezig.’

Hazenoot benadrukt ten slotte dat TWIZY voor Vakcollege Rijnmond een vast onderdeel vormt van het lesprogramma in haar vierjarige techniekopleidingen. ‘De toekomst van ons onderwijs is verbonden aan de behoeften op de arbeidsmarkt, want we willen onze leerlingen voorbereiden op banen die er in de toekomst nog zijn.’