Rabobank Wensenfonds

Elk jaar steunt het Rabobank Wensenfonds in Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest een aantal initiatieven op het gebied van Zorg, Onderwijs & Duurzaamheid, Buurt & Wijk en Sport & Cultuur. Vakcollege Rijnmond heeft ook een aanvraag ingediend en mocht dinsdag 30 januari een checque in ontvangst nemen van maar liefst € 4.100,-

Watertappunt

Het bedrag dat wij aangevraagd hebben bij het Rabobank Wensenfonds is om een watertappunt van kraanwater-school in onze leerlingkantine te realiseren.

Wereldwijd onderzoek toont aan dat kraanwater drinken gezond is. Eén suikerhoudend drankje minder per dag leidt al tot gewichtsafname bij schoolkinderen. Daarbij signaleren docenten dat leerlingen die overgestapt zijn op water drinken zich beter en langer kunnen concentreren. En natuurlijk sluit dit initiatief ook aan bij onze gezonde schoolkantine!

Naast de aanleg van het watertappunt, gaan we er ook een leuke actie aan verbinden. Zo denken we aan het voordelig aanbieden van een dopper (duurzaam, navulbaar waterflesje). Dat maakt water drinken nog leuker!

Vakcollege Rijnmond gaat Groen – in theorie en in de praktijk

Vakcollege Rijnmond gaat ook Groen, we willen een windturbine op het dak van de school plaatsen. Deze gaat stroom opwekken voor het watertappunt om zo heerlijk gekoeld water te kunnen drinken. Dit duurzaamheidsproject is voor Vakcollege Rjinmond een belangrijke link tussen theorie en praktijk. Leerlingen uit klas 3 en 4 die het profiel ‘Produceren, Installeren en Energie’ gekozen hebben, kunnen zowel in de praktijk als tijdens de theorie de natuurkundige principes ervaren.

Het hebben van een windturbine met afleessysteem, geeft een zinvolle verdieping en verbreding van ons onderwijs. Het afleessysteem maakt inzichtelijk welke opslag van energie opgewekt is uit de zonnewarmte. Een goede voorbereiding voor de vakman van nu die bij installatietechniek steeds vaker te maken zal hebben met duurzame trajecten.

 

Kortom: Vakcollege Rijnmond maakt het Groen!

Dat is goed voor de wereld – beter voor Katwijk – het beste voor uw kind