Leerlingen naar Malawi

Leerlingen Vakcollege Rijnmond, Limes en Pieter Groen naar Malawi

Drie leerlingen van stichting Andreas College vertrekken vandaag naar het Afrikaanse land Malawi. Zij doen dit met een grote groep andere leerlingen van middelbare scholen uit Nederland in het kader van de actie Going Global van Edukans. De leerlingen Jens, Eline en Nadia – van respectievelijk Vakcollege Rijnmond, Limes en Pieter Groen – hebben inmiddels een voorbereiding afgesloten waar zij informatie ontvingen over de reis en over de taken die van hen verwacht worden.

Donderdag 21 februari vertrok een groep middelbare scholieren uit Katwijk naar Malawi. Gedurende de voorjaarsvakantie bezoeken zij daar leeftijdgenoten. Na ruim een week keren zij huiswaarts met ongetwijfeld veel indrukken en concrete informatie.

Het doel van de actie is om ervoor te zorgen dat leerlingen aldaar ook leven in een veilige en gezonde leeromgeving, dat er voldoende leraren opgeleid worden en dat er goed lesmateriaal beschikbaar is. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch. Slechts een derde van de kinderen die in groep 1 startten, blijft op school tot groep 8.

Edukans werkt vanaf 2013 samen met zeven scholen op het platteland in de districten Mzimba South, Lilongwe Rural East en Chikwawa. “Op deze scholen zien we een stijging van het aantal leerlingen dat toegang heeft tot onderwijs. Ook is het aantal meisjes dat naar school gaat gestegen. Daarnaast is de kwaliteit van de leraren sterk verbeterd, onder andere door bijscholing. Door deze prachtige resultaten willen we dit project uitbreiden naar 18 scholen,” vertelt Henk van der Lee van Edukans, die namens Edukans de actie Going Global begeleidt.

 

Ontmoeten

Een belangrijk onderdeel van het bezoek is het ontmoeten van leeftijdgenoten in dit Afrikaanse land, die dankzij de acties voor Going Global kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. De leerlingen van Vakcollege Rijnmond, Limes Praktijkonderwijs en Pieter Groen bezoeken namelijk als een soort reporter het Afrikaanse land en gaan later dit schooljaar de andere leerlingen op de vestigingen informeren over het leven van hun leeftijdgenoten in Malawi. Zij doen dat met hun verslag als bezoekende ‘reporter’ en met de door hen gemaakte films en foto’s. Al tijdens de reis plaatsen de drie leerlingen een verslag op de eigen actiewebsite. De link is te vinden op de site van het Vakcollege of via https://inactievooredukans.nl/ of naar vakcollege-rijnmond.inactievooredukans.nl/. Op de drie scholen wordt dit jaar actie gevoerd voor goed onderwijs in Malawi.

Nadia, Eline en Jens vertrokken vanaf Utrecht. Vandaar ging de hele groep met een bus naar de Belgische luchthaven waarvan de vlucht naar Malawi start. Uiteraard werden de leerlingen in Utrecht uitgezwaaid. Een groep vertegenwoordigers van de drie scholen haalt volgende week de leerlingen weer op in Utrecht.

De leerlingen Nadia (Pieter Groen), Eline (Limes Praktijkonderwijs) en Jens (Vakcollege Rijnmond), die meegaan met de actie Going Global van Edukans naar Malawi.