Informatieavond

Gisteravond was onze informatieavond en deze is goed bezocht!

Na een inleiding over vertrouwen door dhr. P de Vreugd (docent Godsdienst en Maatschappijleer) werd de informatie over het onze school gepresenteerd door adjunct-directeur E. Hazenoot. De presentatie werd afgerond met uitleg over de twee vakroutes Techniek en Mens&Dienstverlening door mevr. A. de Jager (docent vakroute Techniek).

Daarna was er de mogelijkheid voor ouders om de informatiemarkt te bezoeken en diverse vragen te stellen aan onze medewerkers.