In Memoriam Klaas Weijdema

”Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die Hij u heeft gedaan. Dankbaar dat Hij ze alle gestand heeft gedaan, Hij heeft er niet één gebroken”.

Jozua 23:14

Op 64 jarige leeftijd is woensdag 14 december jl. onze gewaardeerde collega, de heer Klaas Weijdema overleden. Op 1 augustus 1976 trad hij in dienst. Meer dan 40 jaar was hij verbonden aan onze school; Vakcollege Rijnmond. Met hart en ziel heeft hij zich al die jaren ingezet om de leerlingen niet alleen op te leiden voor het diploma, maar ook te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Als docent bracht hij de leerlingen de liefde voor het vak wiskunde bij.

Meer dan een jaar heeft Klaas, met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde, gestreden tegen zijn ziekte. Die strijd heeft hij helaas verloren.

Klaas was recht door zee en je wist wat je aan hem had. Als hij ergens van overtuigd was dan ging hij ervoor. Dat gold ook voor zijn grote passie; skiën. Met hartstocht heeft hij het skiprogramma voor Vakcollege Rijnmond opgezet. Voor veel leerlingen was en is dat een van de hoogtepunten van hun schoolcarrière. We zullen onze collega missen, maar de mooie herinneringen aan Klaas blijven.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kracht en troost toe in deze moeilijke tijd. De lege plek wordt nooit meer gevuld maar dat Gods liefde en troost jullie moge blijven dragen.

Namens de schoolleiding en medewerkers,

mr. Johan A. Stevens, MA

College van Bestuur

Stichting Andreas College

foto-1a   foto-klaas