Diploma uitreiking 2020

Na vier jaar hard werken hebben zo goed als alle leerlingen hun diploma behaald! Dat moment wilden we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. Andere jaren kwamen we met alle geslaagden op één avond samen in de tuin of in de grote gymzaal en gingen de klassen na de algemene toespraken naar hun lokaal. In het lokaal verzorgde de mentor een persoonlijke woord en werden de diploma’s getekend. Na dit officiële gedeelte kon men elkaar weer ontmoeten in de tuin of gymzaal om onder het genot van een hapje en drankje nog even na te praten.

Maar dit jaar moesten wij door het Corona-virus uiteraard rekening houden met allerlei maatregelen. En hoe organiseer je dan een feestelijke diplomering die zo weinig mogelijk afdoet aan voorgaande jaren? Veel ideeën zijn geopperd zoals bijvoorbeeld een drive-inn waarbij iedereen in de auto blijft zitten of in heel kleine groepjes in een klaslokaal bij elkaar komen.

Gelukkig werden de maatregelen na 1 juli versoepeld en konden we toch per klas in de aula samenkomen, waarbij iedere geslaagde twee gasten mee kon nemen. We hebben de diplomering verspreid over twee dagen en verdeeld in zes groepen. De geslaagden werden onder luid applaus van de docenten binnengehaald over de rode loper. In de aula hadden de geslaagden met hun gasten een eigen statafel waarop wat lekkers te eten en te drinken stond. Na de toespraken van directeur Erik Hazenoot en teamleider Ellen van Rooijen was het de beurt aan de mentor om de geslaagden nog toe te spreken. De diploma’s werden ondertekend en per leerling werd er een mooie foto gemaakt door meneer Oostenbrink die de leerling de volgende dag per e-mail opgestuurd kreeg.

In plaats van de traditie dat de leerlingen live toegezongen werden door alle docenten is er dit jaar een fantastisch filmpje gemaakt. Dit was niet de enige digitale verandering… er is dit jaar namelijk ook gezorgd dat er thuis meegekeken kon worden via een livestream.

We hebben veel complimenten ontvangen en kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde diplomering!