Omdat de scholen weer open gaan, zullen er voorlopig geen corona-updates meer komen op deze pagina. Indien de situatie wijzigt, zullen wij deze pagina weer updaten.

02-06-2020 | Mail aan ouders

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Dinsdag 2 juni is er voor de medewerkers een organisatiedag, deze dag zijn er geen lessen, ook niet online. Woensdag, donderdag of vrijdag komt uw kind voor het eerst naar school, daar kijken wij enorm naar uit.

Ik wil u attenderen op het feit dat bij een veelgebruikte route naar school wegwerkzaamheden worden uitgevoerd (zie Q en A wegwerkzaamheden).

In de update van woensdag en donderdag jl. bent u geïnformeerd over de heropening van Vakcollege Rijnmond. De meest gestelde vragen hebben we in een overzicht gezet en toegevoegd in de bijlage (Q en A heropening school).

Ik wens u een mooi Pinksterweekend.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


02-06-2020 | Mail aan leerlingen

Beste leerling,

Dinsdag 2 juni is er voor de medewerkers een organisatiedag, deze dag heb je geen les, ook niet online. Woensdag, donderdag of vrijdag kom je voor het eerst weer op school, wij hebben er weer veel zin in dat jullie komen. Op het rooster wat je gisteren hebt gekregen staat welke ingang je binnen komt. Je kunt buiten wachten, je mentor staat al klaar om je op te halen.

Vlakbij school, bij de verkeerslichten van het Waterloopje op de Zeeweg wordt er gewerkt aan een fietstunnel. Je kunt die route nu niet gebruiken. Vertrek dus op tijd, zodat je de eerste dag ook op tijd op school bent.

Leerlingen van klas 1: 13.00 uur op school
Leerlingen van klas 2: 13.10 uur op school
Leerlingen van klas 3: 13.20 uur op school

Ik wens je een mooi Pinksterweekend.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


26-05-2020 | Mail aan ouders

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wij zien er echt naar uit om de leerlingen weer fysiek te mogen ontvangen op school. Echter realiseren wij ons ook dat het een enorme uitdaging en puzzel is om de leerlingen zo gestructureerd mogelijk weer naar school te laten komen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ‘Onderwijs op afstand’ aan te houden als basis tot aan de zomervakantie. Het 1e t/m het 4e uur heeft uw kind online les volgens het rooster in SOM. Het 5e uur en de pauze gebruiken wij om uw kind gespreid naar school te laten komen. Het 6e uur starten wij met een begeleidingsmoment (mentorles) voor alle leerlingen van klas 1 t/m 3. De komende weken zullen wij het 7e en 8e uitbreiden met fysiek les op school. Voor klas 3 staan deze lessen in het teken van het voorbereiden van de schoolexamens. Voor klas 1 en 2 ligt de focus tijdens deze uren op de praktijk. De realiteit is dat we de periode tot aan de zomervakantie willen gebruiken om te bekijken wat er haalbaar is bij ons op school met 1.5 meter onderwijs. Daarom komen leerlingen van met name klas 1 en 2 in eerste instantie het 7e en 8e uur nog heel beperkt naar school. Waar nodig zal het plan worden aangepast.

In de praktijk betekent dit het volgende:

Hoeveel dagen/uren naar school?

We starten om 3 juni met 1/3 van elke groep naar school binnen een 50 minutenrooster. Vanaf 8 juni starten we met halve groepen naar school. Groep A de even dagen (bijvoorbeeld 8, 10 en 12 juni) en groep B de oneven dagen (bijvoorbeeld 9 en 11 juni).

 

Planning:

Week 0 (3, 4 en 5 juni):

Onderwijs op afstand 1e t/m het 4e uur en het 6e uur een begeleidingsmoment (mentoruur) met 1/3 van de groep.

Week 1 (8 t/m 12 juni):

Onderwijs op afstand 1e t/m het 4e uur en het 6e uur een begeleidingsmoment (mentoruur) met 1/2 van de groep. Het 7e en 8e uur kan ingezet zijn voor klas 3 theorie met 1/2 van de groep (voorbereiding SE).

Week 2 (15 t/m 19 juni):

Onderwijs op afstand 1e t/m het 4e uur en het 6e uur een begeleidingsmoment (mentoruur) met 1/2 van de groep. Het 7e en 8e uur kan ingezet zijn voor klas 1 en 2 praktijk en klas 3 theorie met 1/2 van de groep (voorbereiding SE).

Week 3 (22 t/m 26 juni),  week 4 (29 juni t/m 3 juli) week 5 (6 t/m 10 juli):

Zie week 2.

 

Waar nodig zullen we het plan aanpassen in overleg met de MR.

Om het heropenen van de school zo gestructureerd en veilig mogelijk te laten verlopen zijn wij genoodzaakt om een aantal regels en richtlijnen met u te communiceren. Het is fijn als u deze afspraken ook met uw kind(eren) bespreekt. Deze onderstaande maatregelen gaan in per 3 juni 2020:

 • Leerlingen gaan zo veel mogelijk, lopend of op de fiets naar school. De fiets wordt geparkeerd op de afgesproken plek/ingang. Na afloop van de les wordt de school verlaten via dezelfde uitgang. Indien er echt gebruik gemaakt moet worden van het OV, neem dan contact op de mentor. Ouders en andere gasten zijn helaas niet welkom in de school;
 • Er moet tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden altijd 1.5 meter afstand worden gehouden.
 • Wij hebben de intentie om de anderhalve-meter-regel na te leven, maar dit kunnen wij niet voor 100% garanderen. Leerlingen kunnen bijv. spontaan enthousiast op elkaar afstappen na weken thuis-onderwijs. Leerlingen zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het houden van 1.5 meter onderling. Wij hebben als school de voorwaarden gecreëerd en zullen uw kind stimuleren om zich hier aan te houden. Wij zijn verantwoordelijk dat de afstand gewaarborgd wordt tussen leerlingen en personeel.
 • Leerlingen dragen binnen de school geen mondkapjes en/of handschoenen. Op de praktijkafdeling kan hier van worden afgeweken, aangezien daar andere hygiëne maatregelen van toepassing zijn of waar veel verschillende materialen worden gebruikt.
 • Door de hele school zijn vaste looproutes;
 • Er zijn verschillende begin- en eindtijden van de lessen, deze worden donderdag 28 mei gecommuniceerd;
 • Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal, de docenten wisselen van lokaal;
 • In elk lokaal ligt handgel/desinfectiemateriaal. Leerlingen en docenten moeten bij binnenkomst hun handen wassen;
 • De tafels en/of werkplekken staan allemaal 1,5 meter van elkaar af en uw kind heeft een vaste werkplek;
 • De kantine blijft gesloten en leerlingen die gebruik maken van de noodopvang lunchen in hun klaslokaal. De overige leerlingen lunchen thuis. Tijdens pauzes mogen zij, net zoals anders, niet van het schoolterrein af;
 • Deuren van lokalen staan zoveel mogelijk open, er moet regelmatig een raam open;
 • De lockers worden niet gebruikt, jassen en tassen moeten mee het lokaal in. Jas over de stoel, tas op de grond en een eventuele pet in de tas;
 • Leerlingen die bewust de regels en richtlijnen overtreden melden zich bij de teamleider. Helaas zijn wij in dit geval genoodzaakt om dan maatregelen te treffen. Overtreding van de regels en richtlijnen kan een schorsing tot gevolg hebben.
 • Tijdens de mentorlessen wordt er verder aandacht geschonken wat er onderwijsinhoudelijk van de leerlingen wordt verwacht.
 • Donderdag 28 mei ontvangt u een Q en A.

Klachten

Leerlingen die de volgende klachten hebben moeten thuis blijven:

 • verkoudheid;
 • hoesten;
 • moeilijk ademen/benauwdheid;
 • of koorts boven 38 °C;

 

Meldingen van ziekte, afwezigheid, enzovoorts volgens de gebruikelijke procedure. Dus via de telefooncentrale. Dit geldt alleen voor de lessen op school.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


26-05-2020 | Mail aan leerlingen

Beste leerling,

Wij zien er echt naar uit om jou weer te ontvangen op school. Voor ons is het een lastige puzzel gebleken om een mooi rooster voor jullie te maken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ‘Onderwijs op afstand’ aan te houden als basis tot aan de zomervakantie. Dat betekent dat je het 1e tot en met het 4e uur online les hebt volgens het rooster. Het 5e uur gebruik je om te lunchen en naar school te fietsen. Mocht het niet lukken om op de fiets of lopend te komen en kun je niet gebracht worden met de auto? Neem dan contact op met je mentor. Het 6e uur staat er een mentorles gepland. Dit uur wordt gebruikt om te kijken hoe het met je gaat, maar ook om eventueel zelfstandig te werken als dit thuis niet goed lukt. Heb je nog opdrachten open staan? Dan kan ook het 6e uur worden gebruikt om deze opdracht alsnog te maken. Het 7e en 8e uur zullen wij in de weken die volgen verder uitbreiden met lessen. Voor klas 1 en 2 vooral praktijk en voor klas 3 theorievakken, zodat het SE goed voorbereid kan worden. Dat betekent zeker niet dat je elke dag les hebt het 7e en 8e uur. Dit zullen wij heel langzaam gaan opbouwen. Wij willen zeker weten dat we alle lessen veilig kunnen geven. Morgen volgt er via de mail een groepsindeling, zodat je precies weet wanneer en waar je op school moet komen. Er zijn leerlingen die op dit moment in de ochtend ook op school werken. Dit blijft voor jullie vanaf 3 juni ook gewoon mogelijk.

 

  Onderwijs op afstand

1e t/m 4e uur

6e uur

mentor uur

7e en 8e uur

fysiek les op school (beperkt volgens rooster)

Week 0

(3, 4 en 5 juni):

klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3  
Week 1

(8 t/m 12 juni):

klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3 klas 3
Week 2

(15 t/m 19 juni):

klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3
Week 3

(22 t/m 26 juni):

klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3
Week 4

(29 juni t/m 3 juli):

klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3
Week 5

(6 t/m 10 juli):

klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3 klas 1, 2 en 3

Om het heropenen van de school zo gestructureerd en veilig mogelijk te laten verlopen spreken we een aantal regels en afspraken met je af. Deze gelden vanaf 3 juni.

 • Je komt zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Je fiets wordt geparkeerd op de afgesproken plek/ingang. Deze ontvang je samen met de groepsindeling. Als de les is afgelopen ga je via dezelfde uitgang weer naar huis.
 • Er moet altijd 1.5 meter afstand gehouden worden. Ook tussen leerlingen onderling.
 • Je draagt tijdens een les geen mondkapjes en/of handschoenen.
 • Door de hele school zijn vaste looproutes;
 • Er zijn verschillende begin- en eindtijden van de lessen, deze worden donderdag 28 mei gecommuniceerd;
 • Je blijft zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal, de docenten wisselen van lokaal;
 • In elk lokaal ligt handgel/desinfectiemateriaal. Je wast of desinfecteert bij binnenkomst je handen;
 • De tafels en/of werkplekken staan allemaal 1,5 meter van elkaar af en je hebt een vaste werkplek;
 • De kantine blijft gesloten en als je in de ochtend naar school komt om de lessen te volgen, lunch je op school. Je hebt dan het 6e uur je mentor uur.
 • Deuren van lokalen staan zoveel mogelijk open, er moet regelmatig een raam open;
 • De lockers worden niet gebruikt, jassen en tassen moeten mee het lokaal in. Jas over de stoel, tas op de grond en een eventuele pet in de tas;
 • Als je bewust de regels en richtlijnen overtreedt word je naar de teamleider gestuurd. Er zal dan contact met thuis worden opgenomen. Overtreding van de regels en richtlijnen kan een schorsing tot gevolg hebben.

Klachten

Leerlingen die de volgende klachten hebben moeten thuis blijven:

 • verkoudheid;
 • hoesten;
 • moeilijk ademen/benauwdheid;
 • of koorts boven 38 °C;

 

Meldingen van ziekte, afwezigheid, enzovoorts volgens de gebruikelijke procedure. Dus via de telefooncentrale. Dit geldt alleen voor de lessen op school.


25-05-2020 | Mail aan leerlingen

Beste leerling,

Nog heel even en dan mag je weer naar school. Vanaf volgende week wordt je in kleine groepjes weer verwacht. Niet iedereen kan tegelijk op school komen en ook niet de hele dag. Het zal een combinatie worden van online lessen zoals je dat nu bent gewend samen met lessen op school. Morgen krijg je meer informatie hoe dat er precies uit gaat zien. Donderdag sturen we je ook je rooster en wie er in jouw groep zit. Ook zijn er regels & afspraken om het voor iedereen veilig te houden, deze sturen we ook donderdag.

We willen je zo goed mogelijk voorbereiden op het terugkomen naar school.

Leerlingen van klas 4, ik wil jullie in het bijzonder succes wensen bij de herkansingen van donderdag 28 mei. Misschien wel de laatste loodjes en dan eindelijk weten of je geslaagd bent of niet. Het is altijd een spannende periode en sommige van jullie hebben er keihard voor gewerkt.

Voor nu een fijne avond en morgen volgt er meer nieuws.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


25-05-2020 | Mail aan ouders

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Deze week, voorlopig de laatste week met alleen ‘onderwijs op afstand’. Vanaf volgende week zijn de leerlingen gedeeltelijk weer welkom op school. Uiteraard in aangepaste vorm en niet allemaal tegelijk.

Vandaag is het plan ‘heropening school’ besproken in de MR en wachten wij op instemming. We hopen u morgen te informeren hoe het de combinatie van ‘onderwijs op afstand’ en lessen op school eruit komt te zien. Donderdag zullen wij u dan informeren over de groepsindeling, het rooster van volgende week en de regels & afspraken.

De leerlingen van klas 4 hebben gisteren hun herkansingsformulier ingeleverd en zullen donderdag 28 mei hun herkansing maken. Vrijdag worden de uitslagen daarvan verwacht.

Voor nu wens ik u een fijne avond en morgen kunt u de volgende update verwachten.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


15-05-2020 | Mail aan ouders

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Vandaag wil ik u informeren over de stappen die achter de schermen genomen worden ter voorbereiding op het heropenen van de school. Het is een lastige, uitdagende klus en er spelen veel factoren een rol. Het is voor nu alvast goed om te weten dat we zeker niet kunnen starten met grote groepen tegelijk en dagelijks een hele dag op school. We moeten onze verwachtingen bijstellen om het voor iedereen veilig te kunnen organiseren. We zullen in kleine groepen starten om opnieuw te socialiseren en, om vanuit dat begin, de lessen op school verder te kunnen uitbouwen. Maandag krijgt uw kind opnieuw een vragenlijst, zodat ook leerlingen suggesties en informatie kunnen geven bij de organisatie van het heropenen van de school. Wellicht dat u deze vragenlijst samen met uw kind kunt invullen. Alle input is immers meegenomen en zal ons helpen bij het organiseren.

Zodra er meer duidelijk is zullen we u informeren.

Voor nu wens ik u een heel goed weekend.

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


15-05-2020 | Mail aan leerlingen

Geloof mij: we missen jou! En we doen enorm ons best om een goed rooster te maken om terug naar school te gaan én de lessen blijven volgen. Het is best lastig om een goed rooster te organiseren waar alle lessen, voor alle groepen in staan. We kijken nu hoe we de digitale lessen zoveel mogelijk kunnen laten doorgaan (onderwijs op afstand) en dan toch kleine groepen een paar uur naar school kunnen laten komen. Maandag zal ook aan jou een aantal vragen worden gesteld over digitale lessen en terug naar school. We zijn dus hard bezig, maar het zal er niet zo uit zien als op de basisscholen, dat lukt ons niet met het rooster. Zodra er meer duidelijk is zullen we je informeren.

Voor nu wens ik je een heel goed weekend.

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


12-05-2020 | Mail aan leerlingen en hun ouders

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,

Het schoolwerk is vorige week weer opgestart, hopelijk hebben jullie een goede vakantie gehad. Je hebt gemerkt dat er niet elke dag meer een update volgt. Alle updates staan ook op de website, zo weet je zeker dat je geen belangrijke informatie mist.

Een groep collega’s zijn met het plan voor 1,5 meter onderwijs gestart. Het is een hele puzzel en we moeten met veel zaken rekening houden. We willen natuurlijk ook jullie graag betrekken bij de plannen en  daarom krijgen jullie binnenkort een vragenlijst. Leerlingen van klas 4 ronden deze week hun SE5 af, de leerlingen van klas 3 zijn geïnformeerd over SE2. Ik wens jullie veel succes met de schoolexamens en de leerlingen van klas 1 en 2 met de lessen op afstand.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


21-04-2020 | Mail aan leerlingen hun ouders

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,

Wij hebben zojuist de persconferentie gevolgd. Hier komen wij op terug in de volgende update, aanstaande donderdag.

Vandaag de volgende twee punten:

In een vorige update is beloofd om de resultaten van de enquête, ingevuld door ouders en leerlingen, te delen. Wij hebben daar een top en tip 5 van gemaakt.

Top en tip 5 uitslag enquête ouders en leerlingen:

Top 5

 1. Dat wij vaak de tip gekregen hebben dat wij vooral zo door moeten gaan met het verzorgen van ‘onderwijs op afstand’. Bedankt voor deze mooie woorden, dat doet ons goed.
 2. Mentoren en docenten zijn goed te bereiken door leerlingen en dat er van veruit de meeste mentoren/docenten snel een reactie komt.
 3. Op dit moment vindt dat 90/95% van ouders en leerlingen genoeg steun heeft van de mentor.
 4. De meeste opdrachten zijn duidelijk voor de leerlingen. Leerlingen en ouders vinden in het algemeen dat er genoeg opdrachten geplaatst worden, al is dit bij leerlingen 50/50 en er ook zeker een paar zijn die vinden dat er te weinig opdrachten zijn.
 5. 85% vindt dat zij goed op de hoogte gehouden worden en 13 % heeft hier neutraal gekozen. Ouders zijn wat hierin optimistischer dan de leerlingen.

Tip 5

 1. Veel leerlingen en ouders geven aan dat het volgen en krijgen van structureel online les/instructie helpt bij het behouden van overzicht en het maken van de opdracht. Dit hoeft geen les te zijn van 50 minuten, maar wel een online start met een korte instructie. Deze kan ook van te voren zijn opgenomen. Veel lessen worden al online ingepland, maar de wens is dit dus om dit voor elke les te doen. De verhouding op dit moment: 2/3 online les, 1/3 nog niet.
 2. Sommige opdrachten kunnen duidelijker. Helpend hierbij is om oude opdrachten te verwijderen uit het Team van een betreffende klas.
 3. In SOM duidelijk aangeven of en wanneer leerlingen online verwacht worden.
 4. SOM invullen voordat de lessen starten, liefst een dag ervoor. Veel leerlingen maken samen met hun ouders een planning voor de dag zelf. Dat kan het lastig zijn om tussentijds op te merken dat er iets gewijzigd is.
 5. Opdrachten overzichtelijk aanbieden per les (niet te groot).

De resultaten zijn ook met de docenten gedeeld. Omdat de resultaten anoniem zijn wil ik jullie vragen om een gouden tip of suggestie te blijven delen met ons, zodat we daar gericht mee aan de slag kunnen.

Cijfers in SOM
Vanwege aanpassingen in de slaag-zakregeling zijn de cijfers in SOM een tijdje niet zichtbaar geweest voor ouders en leerlingen. Vanaf aanstaande vrijdag zijn alle behaalde resultaten weer te zien.

Morgen gaan we weer druk aan de slag met het verder verbeteren met het onderwijs op afstand, mede dankzij alle tops en tips die wij hebben ontvangen. Donderdag volgt de volgende update.

Met vriendelijke groeten,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


 

20-04-2020 | Mail aan leerlingen en hun ouders

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling,

Morgenavond de persconferentie met daarin uitspraken over: hoe verder met de 1,5 meter samenleving. We hopen antwoorden te ontvangen en richtlijnen te krijgen om het onderwijs na de meivakantie invulling te geven.

Inloggen in SOM
Leerlingen hebben problemen ervaren met het inloggen in SOM. Om weer direct in te loggen in SOM via het portaal, moet je een aantal stappen doorlopen. In de bijlage bij je mail kun je een stappenplan vinden. Dit stappenplan is ook te vinden op het leerlingportaal.

Cijfers in SOM
Vanaf vrijdag zullen de cijfers in SOM ook weer zichtbaar worden

Ik wens jullie allemaal veel succes voor de laatste drie dagen, vrijdag 24 april begint de meivakantie.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


15-04-2020 | Mail aan leerlingen

Beste leerling,

Veel van jullie hebben de vragenlijst al  ingevuld, waarvoor heel hartelijk dank. De vragenlijst is anoniem wanneer jij een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet persoonlijk beantwoorden. Wil je in dat geval alsnog contact opnemen met de betreffende docent, mentor of teamleider? Ook hartelijk dank voor de complimenten die zijn gemaakt voor het onderwijs op afstand zoals dat nu is georganiseerd. Uiteraard ook hartelijk dank voor de aangedragen verbeterpunten, we gaan daarmee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


15-04-2020 | Mail voor ouders

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Veel ouders hebben de vragenlijst (anoniem) ingevuld, waarvoor heel hartelijk dank. Omdat de vragenlijst anoniem is ingevuld kunnen wij eventuele vragen die zijn gesteld in de enquête niet beantwoorden. Wilt u in dat geval alsnog contact opnemen met de betreffende docent, mentor of teamleider? Ook hartelijk dank voor de complimenten die zijn gemaakt voor het onderwijs op afstand zoals dat nu is georganiseerd. Uiteraard ook hartelijk dank voor de aangedragen verbeterpunten, we gaan daarmee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


14-04-2020 | Mail voor leerlingen in klas 1, 2 en 3

Beste leerling,

We zijn inmiddels alweer een paar weken onderweg met ‘onderwijs op afstand’. Wij willen heel graag weten hoe jij vindt dat dit gaat. Daarom willen wij je vragen om een korte enquête in te vullen. Zo kunnen we bekijken wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Hierbij de vragenlijst: Vragenlijst onderwijs op afstand. Je ouder(s)/verzorger(s) hebben ook een vragenlijst ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond


14-04-2020 | Mail voor ouders met leerlingen in klas 1, 2 en 3

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Gister hebben de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van klas 1 en 2, die waren aangemeld voor de Snowworld cursus, een betalingsherinnering ontvangen. Aangezien deze activiteit geannuleerd is had deze herinnering niet verstuurd mogen worden. Excuus daarvoor. Vanwege alle onzekerheid rondom het Corona virus is er besloten om de lessen ook niet in te halen op een later tijdstip dit schooljaar. We gaan op zoek naar mogelijkheden hoe we tegemoet kunnen komen aan de reeds gemaakte kosten door u. Uiteraard brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

Omdat we al een aantal weken onderweg zijn met ‘onderwijs op afstand’ vinden wij het een goed moment om terug te kijken op afgelopen periode en alvast vooruit te blikken op de periode die nog komen gaat. Daarom wil ik u vragen een korte enquête in te vullen, zodat wij ons ‘onderwijs op afstand’, waar mogelijk, te kunnen verbeteren. Hierbij de vragenlijst: Vragenlijst onderwijs op afstand. Uw zoon/dochter ontvangt ook een vragenlijst.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond


14-04-2020 | Mail voor eindexamenleerlingen

Beste leerlingen,

In deze mail krijg je een update van het examenteam waarbij we je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het examen.

Zoals bekend komt het centraal examen dit schooljaar te vervallen, dit geldt ook voor de centraal praktische examen (het CSPE).
Je behaalt  op basis van de resultaten van het schoolexamen je diploma. Er is een nieuwe slaag/zak regeling opgesteld die op de volgende punten afwijkt van de bestaande slaag/zak regeling

De drie wijzigingen zijn:

 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen.
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE- resultaten minimaal een 5,5 moet zijn vervalt.
 • De RVtoets: Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren kan na 4 juni deelnemen aan maximaal 2 (in het geval van vmbo gemengde leerweg) of 3 (in het geval van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)  resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).

Het cijfer voor de RVtoets wordt bepaald op 1 decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE resultaat voor het vak telt dan ook  voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE resultaat in dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE resultaat.

Wat betekent dit voor jou:
Op dit moment heb je nog  de kans om nog niet gemaakte toetsen of opdrachten, die wel in het PTA genoemd worden, als nog in te halen.  Je zult begrijpen dat het heel belangrijk is om alle gemiste toetsen en opdrachten alsnog te maken anders komt er een 1 op de lijst te staan en dit heeft een grote invloed op je eindcijfer.
Naast het werk wat je nog moet inhalen wordt er in de komende weken voor de volgende vakken: Engels, natuurkunde, biologie en economie nog een SE 5 afgenomen. Hierover wordt je door je docent geïnformeerd.  De bedoeling  is om op uiterlijk  vrijdag 22 mei alle cijfers compleet  te hebben conform het PTA. Hierna ontvang je de resultaten van SE 5 ( je laatste  rapport).

In de week van 25 t/m 29 mei heb je nog de mogelijkheid om 1 SE uit periode 5 te herkansen conform het PTA.
Het vaststellen van de examenuitslag vindt plaats op 4 juni, dit betekent dat je op 4 juni  na 12.00 gebeld wordt door je mentor met de examenuitslag.

Je hebt  recht op minimaal 2 en maximaal 3 resultaatsverbeteringstoetsen.  De resultaatsverbeteringstoetsen vinden plaats na 4 juni. Over het al dan niet doorgaan van de diploma-uitreiking kunnen wij nog geen uitspraken doen.

Met vriendelijke groet,
Het examenteam


14-04-2020 | Mail voor ouders van eindexamenleerlingen

Beste ouders,

In deze mail vindt u een update van het examenteam waarbij we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het examen.

Zoals bekend komt het centraal examen dit schooljaar te vervallen, dit geldt ook voor de centraal praktische examen (het CSPE).
De leerlingen behalen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma.
Er is een nieuwe slaag/zak regeling opgesteld die op de volgende punten afwijkt van de bestaande slaag/zak regeling *

De drie wijzigingen zijn:

 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen.
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE- resultaten minimaal een 5,5 moet zijn vervalt.
 • De RVtoets: Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren kan na 4 juni deelnemen aan maximaal 2 (in het geval van vmbo gemengde leerweg) of 3 (in het geval van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)  resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).

Het cijfer voor de RVtoets wordt bepaald op 1 decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE resultaat voor het vak telt dan ook  voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE resultaat in dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE resultaat.

Wat betekent dit voor onze leerlingen:
Op dit moment hebben leerlingen de kans om nog niet gemaakte toetsen of opdrachten, die wel in het PTA genoemd worden, als nog in te halen. Daarnaast wordt er in de komende weken voor de volgende vakken: Engels, natuurkunde biologie en economie nog een SE 5 afgenomen. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.   De verwachting is om dit alles uiterlijk op vrijdag 22 mei afgerond te hebben.  Hierna ontvangt u  de resultaten van SE 5 ( het rapport) .

In de week van 25 t/m 29 mei heeft de leerling nog de mogelijkheid om 1 SE uit periode 5 te herkansen conform het PTA.
Het vaststellen van de examenuitslag vindt plaats op 4 juni, dit betekent dat de leerlingen na 12.00 gebeld worden door hun mentor met de examenuitslag. De leerling heeft het recht op minimaal 2 en maximaal 3 resultaatsverbeteringstoetsen.  De resultaatsverbeteringstoetsen vinden plaats na 4 juni. Over het al dan niet doorgaan van de diploma-uitreiking kunnen wij nog geen uitspraken doen.

* De slaag/zakregeling is te vinden in het PTA, voor basisberoepsgerichte leerweg  op pagina 7 en voor de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg op pagina 8,

Met vriendelijke groet,
Het examen team.


09-04-2020 | Videoboodschap Pasen

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling,

Zoals ik woensdag al heb aangekondigd, vandaag weer een videoboodschap. In de video staat de Paasboodschap centraal. Door op onderstaande link te klikken wordt de video afgespeeld.

https://web.microsoftstream.com/video/25b89f18-248d-41e0-91b0-3c2d5f99f542

Namens alle collega’s wens ik u en jullie gezonde en gezegende Paasdagen.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


08-04-2020 | Update mail aan leerlingen

Beste leerling,

Vandaag een kort bericht van de wijkagenten in je mailbox en informatie speciaal voor leerlingen van klas 4.

Van de wijkagent van de gemeente Katwijk:
Waarom? Om te vertellen dat jullie het hartstikke goed doen! We zitten met z’n allen in een hele gekke situatie waarin we allemaal wat minder mogen en kunnen dan anders. Voor jullie niet naar school, naar sport en andere momenten waarop je klasgenoten en vrienden kunt zien. En dat is helaas ook nodig. Misschien volg je het nieuws een beetje of misschien helemaal niet. Maar we gaan in Nederland de goede kant op. Dat betekent dat de maatregelen die zijn genomen om het Coronavirus in te dammen lijken te werken. Dit komt omdat héél véél mensen zich aan de afspraken houden. Bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter afstand houden (je weet wel van dat liedje van Ali B. ANDERHALF). Maar we moeten dit wel volhouden. We zien soms helaas ook nog groepjes jongeren die zich niet aan de afspraken houden. We snappen ook dat dit heel lastig is. Het is mooi weer, je zit de hele dag thuis en je mist je vrienden. Probeer je ondanks dat toch aan de afspraken te houden. Zorg dat je niet met een hele groep gaat chillen. Spreek met één vriend(in) af en houdt afstand. We hebben elkaar nodig! En als we ons allemaal aan de maatregelen houden krijgen we weer sneller onze vrijheid terug en dat zou toch mooi zijn!

Wil je reageren op ons bericht of heb je misschien een vraag? Stuur die vraag dan naar het Insta account van politie Katwijk. Als je een wijkagent volgt kun je hem of haar natuurlijk ook een bericht sturen!

Een veilige groet van de wijkagenten van de gemeente Katwijk

Informatie voor leerlingen van klas 4:
Vandaag hebben wij de regels gekregen van het ministerie om te bepalen of de school jou een diploma mag uitreiken. Dit heet de zak- slaagregeling. We hebben tijd nodig om deze regels verder in te voeren en toe te passen op de huidige cijfers die jij hebt behaald. Op dit moment werken jullie aan achterstanden en krijg je nog les in een aantal vakken waar nog een schoolexamen voor moet worden gemaakt. We hopen jullie uiterlijk woensdag 15 april meer informatie te verstrekken. Tenslotte nog een oproep: het wordt van je verwacht dat je online bent als er een les staat ingepland.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


08-04-2020 | Update mail aan ouders

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag in de mail een bericht van de wijkagent van de gemeente Katwijk, na de tekst van de wijkagent een kort stukje voor de ouders van klas 4.

Van de wijkagent:
We hebben alle leerlingen een compliment gegeven. We zien dat het op straat heel rustig is en jongeren, die toch in een uitdagende doelgroep zitten, zich over het algemeen heel netjes aan de afgekondigde maatregelen houden. Daar zijn we blij mee en daar kunnen jullie als ouder(s)/verzorger(s) trots op zijn. En langzaam komen de berichten de huiskamer binnen dat de maatregelen lijken te werken. En dat is mooi! Maar de specialisten zijn er ook zeker van dat als we de maatregelen wat losser gaan interpreteren de lijn zomaar weer kan gaan stijgen. En dat moeten we samen voorkomen! Aankomend weekend is het Pasen en verwachten we mooi weer. Daarom ook onze oproep! We komen soms toch nog jongeren tegen die zich niet aan de regels houden en in groepen bij elkaar zitten. Maak daarover duidelijke afspraken met uw kind. Afspreken met één vriend(in) is geen probleem als men afstand houdt. Het is wel een probleem als ze met de hele vriendenclub bij elkaar komen. We werken als wijkagent heel nauw samen met de jongerenwerkers van het Welzijnskwartier. We zijn zoveel mogelijk in gesprek met jongeren over de nieuwe wereld waar we momenteel in leven en de regels die zijn afgesproken. Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben daarin ook u als ouder/verzorger nodig. We rekenen op uw medewerking.

Alvast heel erg bedankt!

Wilt u reageren of heeft u een andere vraag? Stel deze via één van de social media kanalen van de politie Katwijk of die van de wijkagenten.

Een veilige groet van de wijkagenten van gemeente Katwijk

Informatie voor ouders van leerlingen in klas 4:
Vandaag is de zak- slaagregeling bekend gemaakt door het ministerie. Hierdoor hebben we richtlijnen gekregen onder welke voorwaarde we een diploma mogen uitreiken. We hebben tijd nodig om deze regels verder in te voeren en toe te passen op de huidige cijfers die zijn behaald. Op dit moment wordt er ook nog gewerkt aan achterstanden en moet er voor een aantal vakken nog een schoolexamen worden gemaakt. We hopen uiterlijk woensdag 15 april meer informatie te verstrekken. Tenslotte, een herhaalde oproep aan u als ouders om ervoor te zorgen dat uw kind online is als er een les staat ingepland.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


07-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Geachte ouder(s), verzorger(s) en beste leerlingen,

Vandaag geen tekstbericht als update maar een filmpje.

https://web.microsoftstream.com/video/b07c99eb-e3d0-489e-a464-a09d02ffd36a

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


06-04-2020 | Update mail aan leerlingen

Beste leerlingen,

Fijn dat jullie allemaal zo actief zijn binnen Teams en online op de afgesproken tijdstippen! Dit wordt heel erg gewaardeerd door je docent.

Vandaag is het nieuwe rooster ingegaan. Er is veel ruimte ingepland om contact te hebben met je mentor en zodoende in “beeld” te blijven. Het 5e uur staat er geen les gepland, hierdoor heb je tussen 12.10 en 13.20 uur de tijd om even te ontspannen en te lunchen. Doe dat dan ook en zorg voor elkaar.

Leerlingen klas 4, jullie worden middels (door) je mentor en de vakdocenten geïnformeerd welke openstaande toetsen en opdrachten je nog moet doen. Dit is belangrijk om uiteindelijk je diploma te halen. Verder krijg je bij een aantal vakken nog les omdat er nog een SE5 gedaan moet worden. Ook dit is erg belangrijk om te zorgen voor een afgerond examendossier. Zorg dat je dus online bent als de docent dit van je vraagt!

Vrijdag is het Goede Vrijdag, dan is er geen les, ook maandag 13 april: Tweede Paasdag is er geen les.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


06-04-2020 | Update mail aan ouders

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Vandaag is het nieuwe rooster ingegaan. Dit zorgt voor een duidelijkere structuur en biedt meer mogelijkheden voor begeleiding.

Het 5e uur (12.10-13.00 uur) staat er geen les gepland, inclusief de gebruikelijke middagpauze (13.00-13.20 uur) ontstaat er een blok waarin er even op adem gekomen kan worden.

Dit is een grote wens van leerlingen, ouders en collega’s en wij hopen dat u dit moment ook zal gebruiken om aandacht voor elkaar te hebben en mogelijk gezamenlijk te lunchen.

De leerlingen van klas 4 zijn op dit moment druk bezig met het inhalen van toetsen en opdrachten en volgen lessen ter voorbereiding op de nog in te halen schoolexamens.

Tenslotte wil ik u attenderen op het feit dat het aanstaande vrijdag: Goede Vrijdag is. Op deze dag zijn wij vrij evenals maandag 13 april: Tweede Paasdag.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


03-04-2020 | Update mail aan leerlingen

Beste leerling,

Vandaag een korte update: Vanaf vandaag staat het aangepaste rooster in SOM. Het kan zijn dat er nog wat kleine aanpassingen volgen, dus blijf SOM dagelijks goed in de gaten houden.

Zorg dat je op tijd online bent! Voor een online les of een mentorgesprek kun je uitgenodigd worden via Teams. Je hoeft dan alleen nog maar op deelnemen te klikken. Denk je aan de online regels?

Ik wens je een heel prettig weekend! Geniet ervan en tot maandag!Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


03-04-2020 | Update mail aan ouders

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag een korte update. Zoals gisteren in de update vermeld stond, staan de aangepaste roosters vanaf vandaag op SOM. Het kan zijn dat er nog wat kleine aanpassingen volgen. Aan u en uw kind het advies om via SOM de eventuele aanpassingen in de gaten te houden. Een online les of een mentorgesprek kan gepland worden via Teams. Binnen de online lessen gebruiken we de volgende richtlijnen:

Ik wens u een prettig weekend toe, tot maandag.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


02-4-2020 | Updatemail aan ouders klas 1,2 en 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Doordat de maatregelen verlengd zijn tot en met 28 april (wat voor ons als school betekent tot na de meivakantie!) blijven wij doorgaan met het ‘onderwijs op afstand’. Echter, we hebben gemerkt dat het volgen van het reguliere rooster een te grote belasting is voor zowel de leerlingen, de collega’s als voor het gezin. Wij hebben daarom het rooster aangepast. Vanaf maandag 6 april worden er maximaal 5 uur lesuren per dag gegeven. In dit aangepaste rooster zijn er verschillende mentorlessen ingepland op het 1e uur, zodat de mentor goed contact kan houden met uw kind en ook de vorderingen van uw kind goed in de gaten kan houden. Het dagelijkse rooster komt er dan als volgt uit te zien:

 1. 1e uur: mentoruur (waar mogelijk)
 2. 2e uur: online les volgens rooster
 3. 3e uur: online les volgens rooster

Pauze

 1. 4e uur: online les volgens rooster
 2. 5e uur: Pauze

Pauze

 1. 6e uur: online les volgens rooster

Het 5e uur is een extra lunchpauze, zodat er voor collega’s én leerlingen meer tijd en ruimte is om met het gezin te lunchen.

Vanaf vrijdag 3 april staat het aangepaste rooster van uw kind in SOM. Elke dag start dus voor de meeste leerlingen om 08:30 uur en zal uiterlijk om 14:10 uur afgelopen zijn. Wij verwachten uw kind online in Teams en aan het werk op de lesuren, zoals is aangegeven in SOM. Een docent geeft dan ook alleen instructie en beantwoord vragen tijdens het lesuur zelf. Het huiswerk zal ook na 6 april nog steeds door de docent in SOM gezet worden , zodat u mee kunt kijken met uw kind. Opdrachten kunnen nog steeds worden gemaakt en ingeleverd worden in Teams.

We gaan de komende weken met elkaar hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we zo veel als mogelijk het reguliere lesprogramma volgen. Via deze weg willen wij namens het gehele team van Vakcollege Rijnmond bedanken voor de inzet die ook door ouders wordt geleverd op dit moment. Wij hopen ook de komende weken op uw steun en samenwerking te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


02-04-2020 | Updatemail aan leerlingen klas 1,2 en 3

Beste leerling.

Een groot compliment voor jou, omdat je al drie weken online aan de slag bent op je iPad. Dat valt niet altijd mee en dat mag ook wel eens gezegd worden! Doordat de maatregelen verlengd zijn tot en met 28 april (wat voor ons als school betekent tot na de meivakantie) blijven wij doorgaan met het “onderwijs op afstand”. Wij hebben gezien dat het volgen van het normale rooster voor jullie teveel is. Vanaf maandag 6 april worden er daarom maximaal 5 uur les per dag gegeven. Dit komt er dan als volgt uit te zien:

 1. 1e uur: mentoruur (waar mogelijk)
 2. 2e uur: online les volgens rooster
 3. 3e uur: online les volgens rooster

Pauze

 1. 4e uur: online les volgens rooster
 2. 5e uur: Pauze

Pauze

 1. 6e uur: online les volgens rooster

Vanaf vrijdag 3 april staat het aangepaste rooster in SOM. Voor het nieuwe rooster geldt dat je tijdens de lesuren die in SOM staan online moet zijn om zo deel te kunnen nemen aan de les. Het kan zijn dat je docent online les gaat geven of uitleg geeft over een bepaalde opdracht in Teams. De uren dat je geen les hebt is het de bedoeling dat je zorgt dat je het huiswerk en de opdrachten gaat maken. Het huiswerk wordt ook na 6 april door de docent in SOM gezet.

Kortom: Je bent online vanaf 08:30 tot uiterlijk 14:10 uur en er wordt van jou verwacht dat je de opdrachten maakt volgens het rooster in SOM. De docent is dan ook alleen beschikbaar tijdens deze uren.

Voor de leerlingen van leerjaar 3 geldt; zorg dat je bij blijft en goed mee doet met de lessen, want zoals jullie weten moeten jullie SE 2 nog maken en in juni staat SE 3 op het programma.

We gaan met elkaar hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we zoveel als mogelijk het reguliere lesprogramma volgen en daar hebben we jullie hard bij nodig!!

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot.
directeur Vakcollege Rijnmond


02-04-2020 | Updatemail aan ouders klas 4

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De mondelinge examens voor Nederlands en Engels zijn afgerond, en de komende 2 tot 3 weken zullen worden gebruikt om gemiste toetsen en toetsen/opdrachten, die volgens het PTA nog gemaakt moeten worden, als nog te maken.

Wij hebben daarom het rooster van uw kind aangepast. Vanaf vrijdag 3 april staat het aangepaste rooster van uw kind in SOM. In het rooster is voldoende tijd per vak  ingepland om al het werk af te ronden.

De vakdocenten zullen contact opnemen met uw kind over de nog te maken opdrachten/toetsen. Er zal met uw kind een afspraak worden gemaakt op welk moment hij/zij het werk (op afstand) zal maken. U zult begrijpen dat door het ontbreken van het Centraal Examen deze toetsen en opdrachten heel belangrijk zijn in het bepalen van het eindcijfer van uw kind. Wilt u er daarom op toezien dat uw kind ook de komende bijzondere weken voldoende tijd besteed aan zijn/haar schoolwerk.

Volgende week wordt door het ministerie bekend gemaakt hoe de zak/slaag regeling er uit komt te zien en waar de leerlingen recht op hebben wat betreft het aantal herkansingen. Zodra hier meer over bekend is, wordt u op de hoogte gebracht.

Na de meivakantie hopen we meer duidelijkheid te hebben of het SE 5 voor de vakken Engels (leesvaardigheid), biologie, economie en nask op school afgenomen kunnen worden of op afstand.

Al met al blijft het een spannende periode ondanks het feit dat er geen Centraal Examen wordt gedaan.

We gaan er met elkaar voor zorgen dat we dit examenjaar goed gaan afsluiten!

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


02-04-2020 | Updatemail aan leerlingen klas 4

Beste leerlingen

Jullie hebben de mondelinge examens voor Nederlands en Engels afgerond, en de komende 2 tot 3 weken zullen worden gebruikt om gemiste toetsen en de toetsen/opdrachten, die volgens het PTA nog gemaakt moeten worden, alsnog te maken. Bij een aantal van jullie staat er op dit moment nog een 1.1 in SOM. Dat zijn toetsen of opdrachten die je door ziekte of een andere reden gemist hebt. Daarnaast zijn er, omdat je al een aantal weken niet op school bent, toetsen die je volgens het PTA nog moet maken. Dit ga je de komende 2 tot 3 weken doen.

Wij hebben je het rooster aangepast. Vanaf vrijdag 3 april staat het aangepaste rooster in SOM. In het rooster is voldoende tijd per vak  ingepland om al het werk af te ronden.

De vakdocenten zullen contact met je opnemen over de nog te maken opdrachten/toetsen. Zorg dat je je aan de afspraken houdt die een docent met je maakt. Je zult begrijpen dat door het ontbreken van het Centraal Examen deze toetsen en opdrachten heel belangrijk zijn in het bepalen van het eindcijfer. Daarom moet je ook de komende bijzondere weken voldoende tijd besteden aan je schoolwerk.

Volgende week wordt door het ministerie bekend gemaakt hoe de zak/slaag regeling er uit komt te zien en waar je recht op hebben wat betreft het aantal herkansingen.  Zodra hier meer over bekend is word je op de hoogte gebracht.

Na de meivakantie hopen we meer duidelijkheid te hebben of we het SE 5 voor de vakken Engels (leesvaardigheid), biologie, economie en nask op school kunnen afnemen of dat deze ook op afstand moeten worden afgenomen.

Al met al blijft het een spannende periode ondanks het feit dat er geen Centraal Examen wordt gedaan.

We gaan er met elkaar voor zorgen dat we dit examenjaar goed gaan afsluiten!

Zorg er voor dat je alles maakt en inlevert en dat er geen 1 of 1.1 meer blijven staan. Dit heeft namelijk grote gevolgen voor je eindcijfer.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


01-04-2020 | Updatemail aan ouder(s), verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond hebben we gehoord dat de maatregelen tot met 28 april 2020 van kracht blijven. Vrijdag 24 april begint bij ons op school de meivakantie.

Kortom we blijven dus doorgaan met ‘onderwijs op afstand’. Dit betekent voor leerlingen van klas 1 tot en met 3 dat we lessen blijven aanbieden en werken aan opdrachten. Voor klas 4 ronden we morgen de mondelinge examens op afstand af. Vanaf donderdag zullen we aan de slag gaan met inhaalwerk.

Afgelopen vrijdag heb ik een oproep gedaan om een nieuwe naam te bedenken voor ‘onderwijs op afstand’, ik heb al aardig wat inzendingen binnen. Tot en met donderdag is het mogelijk voor uw kind om een leuke naam te bedenken en u mag best een beetje helpen.

Succes met alles en als er vragen zijn, laat het gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


30-03-2020 | Update mail aan leerlingen 

Beste Leerling,

Aangepast rooster
We dachten dat het ‘onderwijs op afstand’ voor een periode van 3 weken zou zijn. Morgen horen we meer, maar het is wel bijna zeker dat het langer gaat duren. Het rooster dat we nu hebben is best wel vol.  Vandaag hebben we een plan gemaakt voor een nieuw rooster. We starten dan elke dag met een mentormoment. Er komt ook een grote pauze in zodat jullie thuis met het gezin samen kunnen lunchen. Dit nieuwe rooster is nu nog niet af, uiterlijk vrijdag is hij klaar en krijg je het nieuwe rooster gemaild. Dit rooster start dan volgende week maandag, 6 april 2020.

Soms wil je even met iemand praten
Om verschillende redenen kan het zo zijn dat het momenteel minder goed gaat thuis. Voor je als ouders en voor jou kan het een stressvolle periode zijn en daar is niets vreemds aan. Mocht je ergens tegenaan lopen, bijvoorbeeld omdat het thuis niet loopt of je zit niet goed in je vel, weet dan dat je dit aan kunt geven bij je mentor. Gaat jezelf om met je als ouder(s) liever in gesprek met een vertrouwenspersoon, zoek dan via de chatfunctie in Teams contact met mw. Janssen of dhr. Kuijt of stuur een mail naar mevr. M. Janssen (m.janssen@vakcollegerijnmond.nl) of dhr. D. Kuijt (d.kuijt@andreascollege.nl. Met elkaar kunnen we dan kijken of je hulp kan krijgen van school of zoeken we samen een oplossing.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


30-03-2020 | Update mail aan ouder(s), verzorger(s)

Geachte ouders, verzorgers,

Aangepast rooster
We dachten dat het ‘onderwijs op afstand’ voor een periode van 3 weken zou zijn. Morgen horen we meer, maar dat er verlengd gaat worden, dat is wel zeker. We merken dat het huidige rooster veel druk geeft op de leerlingen, ouders en de docenten. We hebben vandaag een plan gemaakt voor een aangepast rooster. Omdat in de meeste gevallen er meerdere gezinsleden thuis zijn is er de wens om gezamenlijk te lunchen, we zullen hier in het nieuwe rooster rekening mee houden. Dit nieuwe rooster is nu in de maak en wordt uiterlijk vrijdag aan u gecommuniceerd. Het zal dan volgende week maandag, 6 april 2020 ingaan.

Soms wil je even met iemand praten
Om verschillende redenen kan het zo zijn dat het momenteel minder goed gaat in de thuissituatie. Voor u als ouders kan het een stressvolle periode zijn en daar is niets vreemds aan. Mocht u ergens tegenaan lopen, loopt het thuis bijvoorbeeld niet zo lekker of zit uw kind niet goed in z’n vel, weet dan dat u dit aan kunt geven bij de mentor. Gaat u als ouder(s) liever in gesprek met een vertrouwenspersoon, zoek dan via de chatfunctie in Teams contact met mw. Janssen of dhr. Kuijt of stuur een mail naar mevr. M. Janssen (m.janssen@vakcollegerijnmond.nl) of dhr. D. Kuijt (d.kuijt@andreascollege.nl. Met elkaar kunnen we dan kijken of u mogelijk ondersteund kan worden vanuit school of zoeken we samen naar een passende vorm van hulp.

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


27-03-2020 | Update mail aan leerlingen

Beste leerlingen,

Update
We willen jullie zo goed mogelijk informeren, je krijgt de ene dag wel een mail van mij en de andere dag weer niet. Dat kan verwarrend zijn en daarom krijg je vanaf vandaag elke schooldag een mailtje van mij. Ik stuur hem je aan het einde van de middag toe.

Prijsvraag :’Onderwijs op afstand’
Bij het ‘onderwijs op afstand’ gaan heel veel zaken goed, ondanks dat we niet bij elkaar zijn, zijn we toch verbonden met elkaar. ‘Onderwijs op afstand’ klinkt niet echt gezellig en daarom lijkt het ons leuk om er een andere naam voor te verzinnen.

Heb je een goed idee voor een leuke naam, mail hem dan naar mij: e.hazenoot@vakcollegerijnmond.nl Vergeet niet je naam en klas te vermelden.

Mentorgesprekken
Je mentor heeft deze week extra goed zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen op de afgesproken tijd online is. Dit is bijna gelukt, maar nog niet helemaal. Houd daarom SOM en Teams nog beter in de gaten.

Mentoren zullen ook mentorgesprekken met jullie inplannen. Om je hierop voor te bereiden kun je de vragen in de bijlage alvast doorlezen. Via Teams ontvang je de digitale versie die je online kunt invullen. Deze ontvang je via je mentor.

Belangrijke data voor aankomende week:

 • Maandag 30 maart vrij voor leerlingen, dus geen online lessen.
 • Donderdag 2 april online les volgens rooster

Informatie voor leerlingen klas 4
Dinsdag 31 maart 2020 hopen we van het ministerie meer informatie te ontvangen over het afronden van het examen. Zodra we die informatie hebben zullen we een plan maken voor de andere SE’s van periode 5. Volgende week krijg je hierover informatie.

De komende twee weken zien er voor jou als volgt uit:

 • Tot en met woensdag 1 april 2020 staan er nog mondelinge examens van Nederlands en Engels gepland.
 • Vanaf donderdag 2 april 2020 les volgens het rooster in SOM waar gewerkt wordt aan het wegwerken van openstaande toetsen en nog in te leveren opdrachten.

Tenslotte
Wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, ik ben ontzettend trots op jullie dat het zo goed gaat. Let op elkaar en geniet van het weekend!

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


27-03-2020 | Update mail aan ouder(s)/Verzorger(s)

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Update
De afgelopen twee dagen heeft u een update moeten missen, vanaf vandaag kunt u hem elke werkdag aan het einde van de middag weer verwachten.

Onderwijs op afstand
Bij het ‘onderwijs op afstand’ gaan heel veel zaken goed, ondanks dat we niet bij elkaar zijn, zijn we toch verbonden met elkaar. Mentoren hebben zich deze week extra ingespannen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen online komen op de afgesproken tijdstippen. Dit is nog steeds niet voor 100% gelukt en dit zal volgende week met nieuwe pogingen worden gedaan. We hebben uw hulp daar heel hard voor nodig. Deze week zijn veel mentoren ook gestart met mentorgesprekken, online via Teams. In de bijlage kunt u een format vinden die u samen met uw kind kunt voorbereiden. Let op, dit betreft een voorbeeld, leerlingen ontvangen deze digitaal via hun eigen team.

Organisatiedag maandag 30 maart en ontwikkeldag donderdag 2 april
Aanstaande maandag 30 maart staat er een organisatiedag voor docenten gepland. Dat betekent dat alle leerlingen die maandag geen online les hebben en dus vrij zijn. De ontwikkelochtend op donderdag 2 april komt te vervallen. Dit betekent:

 • Maandag 30 maart vrij voor leerlingen
 • Donderdag 2 april online les volgens rooster

Informatie klas 4
Vanaf donderdag 26 maart zijn de mondelinge examens voor Nederlands en Engels van start gegaan. Leerlingen worden vanuit Teams gebeld, het gesprek tussen docent en leerling wordt opgenomen. Dit verloopt allemaal zeer voorspoedig.

Dinsdag 31 maart hopen we de richtlijnen van het ministerie te ontvangen betreffende het afronden van het examendossier van de leerlingen van klas 4. Nadat we deze richtlijnen hebben ontvangen zullen we de nog niet gemaakte schoolexamens van periode 5 inplannen. U zult hierover volgende week worden geïnformeerd.

De komende twee weken zien er voor de leerlingen van klas 4 als volgt uit:
Tot en met woensdag 1 april 2020 staan de mondelinge examens van Nederlands en Engels gepland. Vanaf donderdag 2 april 2020 wordt er gewerkt volgens het rooster in SOM waar het wegwerken van openstaande toetsen en nog in te leveren opdrachten centraal staat.

Tenslotte
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren u hierover via de mail en deze website

Met vriendelijke groet,

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond


24-03-2020 | Update mail aan ouder(s)/ verzorger(s) klas 4

Geachte ouder(s)/verzorger(s) klas 4,

Gisteren heeft u het bericht ontvangen over de aanpassing van het SE5 rooster. Vandaag is in de persconferentie helderheid gegeven over de verdere afhandeling van het eindexamen. Er is ook meer tijd geboden om het zorgvuldig af te handelen. Deze tijd zullen we ook als school gebruiken om tot een juiste invulling te komen.

Zoals eerder gecommuniceerd kunt u vrijdag 27 maart 2020 van ons meer informatie verwachten. De mondelinge examens van Nederlands en Engels gaan vanaf donderdag wel gewoon door.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren u hierover via de mail en de website www.vakcollegerijnmond.nl.

Met vriendelijk groet,

Erik Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond


24-03-2020 | Update mail aan leerlingen klas 4

Beste leerling,

Gisteren hebben jullie het bericht ontvangen dat de mondelinge examens van Nederlands en Engels die vanaf donderdag staan ingepland gewoon doorgaan. Dit blijft ook zo.

Vandaag heeft de minister bekend gemaakt dat er geen eindexamen gedaan hoeft te worden. Wel moeten alle toetsen en schoolexamens worden afgerond en daarom hebben we tijd nodig om dit goed te regelen. Vrijdag 27 maart 2020 hopen we jullie meer informatie te geven hoe het verder gaat na de mondelinge examens.

Voor nu wens ik jullie alvast veel succes tijdens de mondelinge examens.

Met vriendelijk groet,

Erik Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond


23-03-2020 | Extra update inzake misverstand toetsrooster

De ouders van klas 4 hebben vandaag eerder een bericht ontvangen over de aanpassing van het SE5 rooster. In de brief werd het woord toetsrooster gebruikt, wat voor verwarring kan zorgen. Ik wil daarom nogmaals benadrukken dat alle schriftelijke schoolexamens en praktische opdrachten, die op school zouden worden afgenomen tussen dinsdag 24 maart 2020 en donderdag 26 maart 2020op een andere manier worden afgenomen en/of worden uitgesteld.

Let op: De mondelinge examens op afstand, gaan vanaf donderdag 26 maart 2020 gewoon door volgens rooster!  

Uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 wordt u geïnformeerd over het vervolg op de schriftelijke examens (SE5) die niet door konden gaan.

 

Vandaag zijn er weer verschillende online lessen ingepland en gegeven volgens het ‘normale’ rooster in SOM. Er wordt heel wat ontwikkeld om het ‘onderwijs op afstand’ zo goed en leuk mogelijk te maken. Binnen deze online lessen gelden uiteraard ook regels en afspraken. Deze ‘spelregels’ hebben wij visueel gemaakt voor de leerlingen en kunt u vinden in de bijlage. Ik wil u tenslotte hartelijk danken voor alle complimenten die wij mogen ontvangen voor de manier waarop we het onderwijs nu verzorgen. Dit doet ons erg goed.

 

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren u hierover via de mail en deze website.


23-03-2020 | Update mail naar eindexamenkandidaten

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de eindexamenklassen,

Ik ben van mening dat de oproepen van de medewerkers van de ziekenhuizen niet moeten worden genegeerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom heb ik vandaag het besluit genomen dat ik, de schriftelijke schoolexamens en praktische opdrachten die op school moeten plaatsvinden, uitstel tot minimaal 14 april 2020. Dit i.v.m. de veiligheid van onze leerlingen en de medewerkers op onze scholen.

Let op: alle mondelinge schoolexamens die wij op afstand afnemen, zullen wel doorgaan.

Samen met de directeur(en) en de voorzitter van de examencommissie heb ik uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om verschillende toetsen op een andere manier af te nemen. Jullie kunnen erop vertrouwen dat wij onze eindexamenleerlingen alle kansen zullen bieden die bij de wet mogelijk zijn. Vrijdag 27 maart 2020 wordt het exacte toetsrooster door de directeur aan alle eindexamenleerlingen toegestuurd.

Aan alle eindexamenleerlingen wil ik het volgende zeggen: blijf aan het werk, hoe moeilijk dat misschien nu ook is. Zoek contact met je mentor als je niet weet hoe je verder moet werken, houd moed!

We stellen alles in staat om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat jullie straks je diploma in ontvangst kunnen nemen.


18-03-2020 | Update mail naar ouders 

Het onderwijs op afstand is vandaag goed gestart, we krijgen positieve reacties en opdrachten worden ingeleverd. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, maar we blijven benadrukken dat het ontzettend belangrijk is dat u, uw kind stimuleert om aan het werk te gaan. In SOM staat het de planning van het huiswerk, de opdrachten staan in Teams.

Gisteren hebben we het bericht gekregen, dat er mogelijkheden worden geboden om het SE voor leerlingen van klas 4 af te nemen binnen de richtlijnen van het RIVM. We hebben vandaag overleg gevoerd over hoe we de SE’s van klas 4 kunnen gaan afnemen. Morgen heeft de examencommissie overleg met de directie over wat precies wanneer uitgevoerd kan/moet worden. Het doel is om voor het weekend een plan en rooster te hebben voor de SE’s en mondelinge examens die mogelijk dinsdag 24 maart starten.  Het blijft natuurlijk spannend hoe lang dit plan overeind blijft, we hebben al heel wat plannen in de prullenbak zien verdwijnen.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren u hierover via de mail en deze website.


17-03-2020 | Mail aan ouder(s), verzorger(s) over de huidige stand van zaken op school en het onderwijs op afstand

Allereerst wil ik doorgeven dat wij veel positieve reacties ontvangen. Leerlingen zijn vandaag begonnen met het verwerken van de opdrachten die door de docenten zijn klaargezet in Teams. Deze opdrachten staan ook vermeld als huiswerk in SOM. Ik wil benadrukken dat wij hierbij een beroep doen op u als ouder en verzorger om uw kind te stimuleren het schoolwerk op te pakken. Collega’s zijn enthousiast begonnen met het mogelijk maken van onderwijs op afstand, om het enthousiasme vast te houden rekenen we op uw steun. We hebben van ouders vragen gekregen over het nakijken van het werk en de planning van het werk. Digitale methoden zoals Snappet (rekenen/wiskunde), Numo (Nederland/taal), Eisma-EMMA (Engels) geven directe feedback. Opdrachten die uw kind digitaal inlevert worden door de docent voorzien van feedback binnen Teams.

De planning van het onderwijs op afstand staat in SOM. Dat betekent dus niet dat alle opdrachten die vandaag zijn geplaatst in Teams, ook vandaag af moeten. Houd Som dus goed in de gaten.

Vanuit het ministerie is bericht gekomen dat de SE’s en CE’s door mogen gaan, mits de scholen alle adviezen van het RIVM in acht nemen. De informatie die we ontvangen hebben, is nog incompleet. Zodra we meer informatie hebben, kunnen we een plan maken en u informeren.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren u hierover via de mail en deze website.


17-03-2020 | Mail aan examenleerling

Vanuit het ministerie is bericht gekomen dat de SE’s en CE’s door mogen gaan mits de scholen alle adviezen van het RIVM in acht nemen. De informatie die we ontvangen hebben, is nog incompleet. Zodra we meer informatie hebben, kunnen we een plan maken en je informeren. Heb vertrouwen: we gaan er alles aan doen om alles zo goed mogelijk voor jou te regelen.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren je hierover via de mail en deze website.


17-03-2020 | Update inzake de examens

Op de website van NOS staat een nieuw bericht ‘Schoolexamens gaan door, later besluit over centrale eindexamens‘. Wij hebben hierover nog geen officiële bevestiging ontvangen. Welke consequenties dit voor onze eindexamenleerlingen heeft, is ons op dit moment nog niet bekend. Zodra wij hier meer informatie ontvangen, zullen wij eerst in gesprek gaan met de examencommissie om te bekijken hoe we dit eruit gaat zien. Wij vragen uw geduld en begrip hiervoor zodat wij u ook de juiste informatie kunnen geven.


16-03-2020 | Update inzake de examens

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.

Andere veelgestelde vragen over Corona en het voortgezet onderwijs, vind u hier


15-03-2020 | Update inzake sluiting van de school 

Vandaag is bekendgemaakt dat de overheid ons verplicht stelt de schooldeuren vanaf morgen te sluiten tot maandag 6 april 2020. Dit geldt uiteraard ook voor onze scholen.

Wat betekent dit voor uw kind(eren)? De scholen gaan dicht, maar het onderwijs gaat vanaf dinsdag 17 maart 2020 door. Komende maandag gebruiken wij om samen met medewerkers het onderwijs op afstand te organiseren. We vragen u nadrukkelijk uw kind te motiveren om te doen wat door school van ze wordt gevraagd. De verwachting is dat wij u hier maandag 16 maart 2020 na 17.00 uur verder over kunnen informeren.

De minister geeft hoge prioriteit aan eindexamenkandidaten. De consequenties voor examenkandidaten zijn vooralsnog niet bekend. Komende week volgt hierover nadere informatie.

Bent u werkzaam in de zorg of in andere vitale beroepen en komt uw kind daarom toch naar school, kunt u mailen naar info@vakcollegerijnmond.nl  (vermeld in het onderwerp van de mail ‘vitale beroepen’ en de naam en de klas van uw kind).

We houden u regelmatig op de hoogte en plaatsen updates op onze websites. Alleen voor dringende vragen kunt u contact opnemen met info@vakcollegerijnmond.nl

We rekenen erop dat u begrip heeft voor deze uitzonderlijk situatie en hopen uw kind(eren) snel weer op school te kunnen verwelkomen.


14-03-2020 | Update inzake meldingen, ontwikkelingen en vragen 

De schoolleiding van onze scholen overleggen zondagmiddag om de laatste stand van zaken te bespreken en de communicatie en de organisatie richting alle betrokkenen te verzorgen voor de week die komen gaat. Ik zal jullie daarna mailen over de stand van zaken voor maandag.

Meldingen coronavirus:
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of docenten het coronavirus is vastgesteld.

Ontwikkelingen coronavirus:
De directie volgt al het nieuws op de voet en heeft constant contact met diverse instanties en met elkaar over de laatste ontwikkelingen. Omdat de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen en de maatregelen vanuit de GGD, RIVM en de overheid kunnen wijzigen zullen wij jullie zondagavond verder per mail en via de website informeren over de laatste stand van zaken voor de start van de komende schoolweek.


13-03-2020 | Update inzake pauzes en tussenuren door uitval docenten

Er is vandaag een mail verstuurd naar alle ouders en leerlingen met de volgende informatie:

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken.

Pauzebesluit:
We vragen leerlingen zo veel mogelijk naar buiten te gaan tijdens de pauzes. We zoeken ook naar oplossingen om leerlingen tijdens pauzes in school te spreiden. Leerlingen worden hier vandaag over geïnformeerd.

Tussenuren door uitval docenten:
Door de aangescherpte richtlijnen hebben wij meer uitval van docenten dan gisteren. Wij proberen de lessen die tussenuren teweeg brengen waar te nemen. Leerlingen blijven zoveel mogelijk werken in het lokaal waar zij volgens rooster les zouden krijgen. De school blijft nog steeds open, lessen vinden zoveel mogelijk doorgang.

We houden jullie dagelijks op de hoogte. Via email en via deze website.

Tip: twijfelt u als ouder/verzorger of u uw kind naar school kan sturen? Volg het schema op deze pagina


12-03-2020 | Update inzake persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie die zojuist door onze minister president Rutte is gegeven kunnen wij u het volgende berichten. Volgens het RIVM en onze minister president draagt het sluiten van scholen op dit moment niet bij aan het tegen gaan van de verspreiding van het virus.

Voor het voortgezet onderwijs is daarom besloten dat de scholen op dit moment open blijven. De adviezen van het RIVM blijven van kracht voor wat betreft het naar school gaan. Deze adviezen zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en de GGD (www.ggdhm.nl). Dit betekent dat onze school lessen blijft aanbieden volgens het reguliere rooster. Vooralsnog kunnen wij geen uitspraken doen over verwachte bijzondere activiteiten in en buiten de school zoals studiereizen, excursies en dergelijken na 31 maart 2020.

We houden jullie op de hoogte van actuele landelijke gebeurtenissen als ook maatregelen binnen de school. Dit doen wij via e-mail en deze website.
Mocht u op dit moment vragen hebben over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Bij vragen rondom het onderwijs op onze school verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Voor verdere vragen adviseren wij te mailen naar info@vakcollegerijnmond.nl.


04-03-2020 | update inzake nieuwe richtlijnen GGD

Wij hebben van de GGD een update ontvangen over de te hanteren richtlijnen coronavirus en school.  Wij houden ons aan deze richtlijnen en verzoeken u deze ook door te nemen en met uw kind te bespreken.

Tenslotte wil ik u informeren over het feit dat er gisteren verwarring en onrust ontstaan over een leerling van onze school. De betreffende leerling had verteld dat hij op vakantie is geweest in Italië en dat het bedrijf waar zijn ouders werken een ander protocol hanteren, namelijk dat zijn ouders twee weken thuis moeten werken. Hierop heeft zijn klas de conclusie getrokken dat deze jongen besmet is met het virus. Vervelende situatie, vooral voor de jongen zelf. Er is contact geweest met thuis en de hele familie is kerngezond en vertoont geen symptomen.


02-03-2020 | eerste update Coronavirus en het onderwijs

In de media lezen en horen wij veelvuldig over het Coronavirus. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid en hebben contact met de GGD en de gemeente.

Van de GGD hebben wij bijgaande brief ontvangen. Wij hanteren de adviezen van de GGD en vragen ook aan u uw kinderen hierover te informeren. Hier vindt u de veelgestelde vragen over Coronavirus en het onderwijs. Algemene informatie over het virus kunt u vinden op de website van de overheid: overheid.nl/coronavirus.