Minister Slob heeft besloten dat de scholen de schoolexamens mogen afnemen. Alan Turner, de directeur-bestuurder heeft besloten dat hij, de schriftelijke schoolexamens en praktische opdrachten die op school moeten plaatsvinden, uitgesteld heeft tot minimaal 14 april 2020. Dit i.v.m. de veiligheid van onze leerlingen en de medewerkers op onze scholen.  Let op: alle mondelinge schoolexamens die wij op afstand afnemen, zullen wel doorgaan. 

Tip: check ook de pagina laatste nieuws waar we regelmatig updates plaatsen.

23-03-2020 | Update mail naar eindexamenkandidaten

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de eindexamenklassen,

Ik ben van mening dat de oproepen van de medewerkers van de ziekenhuizen niet moeten worden genegeerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom heb ik vandaag het besluit genomen dat ik, de schriftelijke schoolexamens en praktische opdrachten die op school moeten plaatsvinden, uitstel tot minimaal 14 april 2020. Dit i.v.m. de veiligheid van onze leerlingen en de medewerkers op onze scholen.

Let op: alle mondelinge schoolexamens die wij op afstand afnemen, zullen wel doorgaan.

Samen met de directeur(en) en de voorzitter van de examencommissie heb ik uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om verschillende toetsen op een andere manier af te nemen. Jullie kunnen erop vertrouwen dat wij onze eindexamenleerlingen alle kansen zullen bieden die bij de wet mogelijk zijn. Vrijdag 27 maart 2020 wordt het exacte toetsrooster door de directeur aan alle eindexamenleerlingen toegestuurd.

Aan alle eindexamenleerlingen wil ik het volgende zeggen: blijf aan het werk, hoe moeilijk dat misschien nu ook is. Zoek contact met je mentor als je niet weet hoe je verder moet werken, houd moed!

We stellen alles in staat om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat jullie straks je diploma in ontvangst kunnen nemen.