Calamiteit in de vakantie

Van maandag 22 juli tot vrijdag 30 augustus zijn wij met vakantie. Het kan zijn dat er iets in de vakantie gebeurt waarbij het noodzakelijk is om de school op de hoogte te stellen. In dat geval kunt u contact opnemen met:

De heer E. Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond
E E.Hazenoot@vakcollegerijnmond.nl