.

Vakcollege Rijnmond één van de landelijke pilotscholen voor de ontwikkeling van het nieuwe vmbo.

Onderwijs is steeds in beweging. Gelukkig maar, want de omstandigheden waarbinnen we leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling, het aanleren van de gewenste competenties en het verrijken en vergroten van hun mogelijkheden, veranderen doorlopend. Ook de vraag vanuit het bedrijfsleven verandert. Daarom heeft de overheid besloten dat het vmbo gaat veranderen en Vakcollege Rijnmond is één van de twee pilotscholen. Er gaan twee nieuwe, bijzondere leerroutes starten met ingang van augustus 2021:

  • Doorlopende Leerlijn voor metselen en schilderen eindigend met een beroepskwalificatie.
  • De Nieuwe Leerweg, de nieuwe mavo gericht op de hoogste beroepskwalificaties.

De doorlopende leerlijn

Beroepskwalificatie in Katwijk
Vakcollege Rijnmond ontwierp met het MBO Rijnland een Doorlopende Leerlijn die eindigt met een beroepskwalificatie die de leerling in Katwijk behaalt. Daarmee komen de wensen van het lokale bedrijfsleven en de gemeente om een aanbod te creëren, waarbij jongeren in Katwijk een vakbekwaamheid behalen samen. De leerlingen kunnen na het behalen van het diploma direct starten bij ondernemers in de bouw, schildersbedrijven en installateurs in de directe omgeving.

Hoe ziet  de Doorlopende Leerlijn eruit?
In het derde en vierde leerjaar van de Doorlopende Leerlijn werkt de leerling al aan opdrachten voor het MBO-deel. De leerling doet examen op vmbo-niveau en sluit vervolgens het MBO2-traject binnen twee jaar af. Door een samenhangend lesaanbod van vmbo en mbo krijgt de leerling geen onnodige herhalingen van de lesstof, maar extra vormen van verdieping.

Het gehele onderwijstraject duurt (vmbo en mbo), maximaal6 jaar. De leerling wisselt ook niet van onderwijslocatie. De stages vinden in de regio plaats, waarbij de leerling samen met school en het bedrijfsleven het bekwaamheidsdossier opbouwt.

Door de samenwerking tussen de beide onderwijsinstellingen kan de leerling daarna gemakkelijk en naadloos de opleiding vervolgen op een hoger kwalificatieniveau (vakman, MBO-niveau 3). De combinatie van werken en leren is daarbij en uitstekende mogelijkheid. Een win-win situatie voor de lokale ondernemers en vooral voor leerlingen.

De Nieuwe Leerweg

Misschien is het al bekend maar de overheid is bezig om te kijken naar een vernieuwd vmbo. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen de gewenste competenties ontwikkelen waarbij ze hun mogelijkheden vergroten op een mooie carrière in het bedrijfsleven.

Het huidige vmbo kent 4 vormen: vmbo theoretische leerweg (mavo), vmbo gemengde leerweg, vmbo kadergerichte leerweg en de vmbo basisgerichte leerweg. In het vernieuwde vmbo staat, ongeacht het niveau, de praktijk centraal. Naast de meer theoretisch ingerichte vakken voor algemene vorming krijgt een leerling minimaal vijf lesuren in de week een praktisch, beroepsgericht programma aangeboden: Afwisselend, uitdagend en met ruimte voor eigen initiatieven.

Het initiatief van Vakcollege Rijnmond om de Nieuwe Leerweg in te richten past bij de huidige maatschappelijke behoefte en de interesse van de leerling naadloos door te stromen naar de hoogste beroepsopleidingen.

Een onderdeel van het onderwijsprogramma is het kennismaken met de werkzaamheden en de werkwijze in ondernemingen, zodat de leerling zich goed kan oriënteren op de beroepsrichting en het beroepsgerichte onderwijsaanbod op MBO en HBO niveau.

Bij de invulling van het onderwijsprogramma zijn ondernemers uit de regio betrokken. Samen met de docenten van Vakcollege Rijnmond ontwerpen zij reële en relevante praktijkopdrachten. De leerling leert daardoor aan de hand van herkenbare en toekomstgerichte opdrachten.

Op Vakcollege Rijnmond is de pilot gestart met het nieuwe vak Techniek/Praktijkgerichte Vorming en het telt 5 lesuren. Er is aandacht voor:

  • het oriënteren: de keuzemogelijkheden in het beroepsleven en het vervolgonderwijs
  • het uitvoeren van relevante praktijkopdrachten: met aandacht voor plannen, ontwerpen en het uitvoeren belangrijke onderdelen
  • wiskunde omdat dit vak belangrijk is voor de doorstroom naar een vervolgopleiding

De leerlingen kunnen aan het eind van deze leerweg ook kiezen om door te stromen naar de Havo, met een vervolgroute in het HBO.

Het door Vakcollege Rijnmond ontworpen lesprogramma is door het ministerie van OC&W gehonoreerd. Daarmee behoort het Vakcollege landelijk tot de twee pilotscholen en is daarbij de vraagbaak voor de andere scholen in Nederland, die binnen zes jaar gaan volgen.

Voordelen voor de leerling
Er zijn een heel aantal voordelen voor de leerling in de Doorlopende Leerlijn:

  • De leerling werkt aan een beroepskwalificatie
  • Na het vmbo kiezen voor een MBO-instelling in Leiden, Den Haag of Haarlem is niet nodig.
  • Het scheelt onnodige reistijd.
  • Het verkleint de kans op tussentijds uitval. Door de afstemming in het onderwijsleertraject duurt het totaal van vmbo en mbo maar 6 jaar.
  • De leerling bouwt tijdens de opleiding een band op met het beroepsleven in deze regio. Dat verhoogt de kans op een baan, en er zijngedurende het leertraject stagegaranties.

De leerling van de Nieuwe Leerweg krijgt een uitdagend en gevarieerd aanbod van theorie en praktijk.  Accenten daarbij liggen op ontwerp en uitvoering, waarbij de leerling uitgedaagd wordt door samenwerking oplossingen te bedenken en deze te realiseren. De leerling gaat met de opdrachten theoretische modellen in de praktijk te toetsen. Een voorbeeld is dat de leerlingen aan de slag gaan met het ontwerp en de bouw van een Tiny house op het terrein van Vakcollege Rijnmond.

Waarom nu?
De aanleiding is de behoefte van het beroepsleven en de maatschappelijke vraag om meer jongeren te enthousiasmeren voor een beroepsgerichte scholing. In de toekomst zijn steeds meer vakmensen nodig in diverse beroepskwalificaties, in de techniek maar ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

De overheid ziet het belang van het enthousiasmeren en opleiden van echte vakmensen en onderschrijft de noodzaak van de Nieuwe Leerweg. Zij willen deze leerweg binnen zes jaar verplicht stellen.

Daarnaast zien we op Vakcollege Rijnmond in de praktijk dat een flink aantal leerlingen een meer theoretische benadering van de praktische scholing en de uitdaging oplossingen te bedenken door samen te werken en te experimenten, aanspreekt.