In Memoriam: Anneke van den Oever

Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

Het bericht dat onze collega Anneke van den Oever is overleden heeft ons diep geraakt.

Anneke was werkzaam als docent tekenen, handvaardigheid en kunstzinnige vorming. Wij kennen haar als iemand die meer dan 20 jaar zeer betrokken was bij onze leerlingen, haar collega’s en onze school. Anneke had een groot hart voor leerlingen. We verliezen in haar een zorgzame en gezellige collega. Haar enthousiasme, optimisme en manier van lesgeven waren een bron van energie. Wij moeten haar nu missen, maar ze zal in herinnering bij ons blijven.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar twee zoons, schoondochters en haar verdere familie. Wij bidden om Gods troost en kracht in deze moeilijke tijd.

Namens het gehele personeel en de Raad van Toezicht

Erik Hazenoot
directeur Vakcollege Rijnmond