Aanmelden

De aanmelding voor Vakcollege Rijnmond is afhankelijk van de basisschool waar uw zoon of dochter nu zit. U kunt dit het best navragen bij de docent van groep 8 of de directeur van de betreffende basisschool.

Aanmelden Vakcollege Rijnmond

Wij gaan uit van het advies van de basisschool bij de plaatsing. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitkomt dan dit advies, kunt u wel aanvragen of uw zoon of dochter conform dit hogere advies kan worden geplaatst.

Via de basisschool

U kunt het aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij uw basisschool. Deze zorgt ervoor dat uw aanmelding bij ons wordt gedaan.

Zelf aanmelden

De aanmeldingsperiode was tot 15 maart 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze algemene mailbox: info@vakcollegerijnmond.nl.

Aanmelden zij-instroom

Indien uw kind nu op een andere school voor Voortgezet onderwijs lessen volgt en wil inschrijven voor Vakcollege Rijnmond kunt u contact opnemen met:
voor klas 2 mevrouw M. Janssen via M.Janssen@Vakcollegerijnmond.nl
voor klas 3 dhr. M. Remmelzwaal via M.Remmelzwaal@Vakcollegerijnmond.nl.