Aanmelden

De aanmelding voor Vakcollege Rijnmond is afhankelijk van de basisschool waar uw zoon of dochter nu zit. U kunt dit het best navragen bij de docent van groep 8 of de directeur van de betreffende basisschool.

Overigens gaan wij uit van het advies van de basisschool bij de plaatsing. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitkomt dan dit advies, kunt u wel aanvragen of uw zoon of dochter conform dit hogere advies kan worden geplaatst.

Via de basisschool

U kunt het aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij uw basisschool. Deze zorgt ervoor dat uw aanmelding bij ons wordt gedaan.

Zelf aanmelden

Indien de basisschool de aanmelding aan de ouders overlaat vragen wij u vriendelijk de formulieren op te sturen naar:

Vakcollege Rijnmond
t.a.v.: dhr. C. A. W. van Eeden, Adjunct-directeur onderbouw
Antwoordnummer 14083
2220 VB  KATWIJK

Aanmeldingsformulier klas 1 2022-2023