Toelating/aanmeldingsformulier

Het advies van de basisschool is bindend in welke leerweg de leerling wordt geplaatst. Wanneer de uitslag van de Cito-toets een hogere uitkomst dan dit advies geeft, kan de leerling conform dit hogere advies worden geplaatst.

Aanmeldingsformulier klas 1 2018-2019

Inschrijfformulier zij-instroom 2018-2019