Start SE 2 en SE 5

Vanaf vandaag starten de Schriftelijke examens van de bovenbouw klassen.