SE 1 en SE 4

Tijdens de online lessen van de onderbouw en de doeweek voor basisschool leerlingen hebben de bovenbouwleerlingen SE week.

Het rooster wordt nog bekend gemaakt.