Ontwikkeldag

De docenten hebben vandaag tijd om zich extra te ontwikkelen op vakgebied. Leerlingen zijn lesvrij.