Online lesweek

In verband met het bezoek van de basisscholen hebben de leerlingen deze week online les. Behalve de sportdagen van de onderbouw in sporthal Cleijn Duin.