Inleveren boeken klas 4

Het inleveren van de boeken is op dinsdag 30 juni voor klas 4. Er volgt een aparte uitnodiging via de mail met het tijdstip.
Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn om te komen zorg dan dat iemand anders je boeken (en eventuele lockersleutel) inlevert.