Rijnmond is Vakcollege. Bij een Vakcollege is het uitgangspunt leren en doen. Vakcollege Rijnmond is hiermee een vakgerichte vmbo-school, met veel afwisseling tussen theorie en praktijk.

Vakroutes

Het Vakcollege biedt in de onderbouw 2 vakroutes aan:

  • Techniek óf
  • Mens & Dienstverlening.

Zo gaan de leerlingen direct vanaf jaar 1 praktisch aan de slag in een richting waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Natuurlijk weet niet iedereen altijd direct welke richting het beste bij hem of haar past. Daarom geven we tijdens de eerste twee leerjaren alle gelegenheid om ook kennis te maken met de andere richting. En mocht de leerling niet op zijn plek zitten, dan kan tot aan het einde van het tweede leerjaar van richting worden veranderd. Vanuit de keuzerichting in klas 1 en klas 2 wordt de leerling begeleid naar zijn of haar definitieve keuze voor de klassen 3 en 4. 

20131107-135216-28869187-01

Leerwegen

Vmbo-basis

Deze basisberoepsgerichte leerweg bereidt uw kind voor op basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het mbo. Dit is bedoeld voor meer praktisch ingestelde leerlingen.

Vmbo-kader

De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt uw kind voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Deze leerweg is voor zowel praktisch als theoretisch ingestelde leerlingen.

Vmbo-gemengde leerweg

De gemengde leerweg is qua niveau hetzelfde als de theoretische leerweg, maar biedt de ruimte om de leerling een praktijkvak te laten volgen in plaats van een theorievak. Deze richting is met name geschikt voor leerlingen die geen moeite hebben met leren, maar die ook graag doeners zijn.  Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. De leerlingen kiezen voor een beroepsgericht programma van 320 uur.

 

Modern Leren

Met NEXT LEVEL creëren we op Vakcollege Rijnmond een uitdagende leeromgeving die leerlingen en leraren optimaal ondersteunt. Hiervoor gebruiken we ‘21st century skills’: een nieuwe aanpak waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat. We geven onderwijs met nieuwe ICT programma’s en apps om leren leuker en makkelijker te maken. Het sluit aan bij hoe jonge mensen tegenwoordig informatie verwerken en gebruiken. Leerlingen leren op Vakcollege Rijnmond ook vaardigheden als samenwerken, presenteren en communiceren. Dit zijn de vaardigheden die ze nodig hebben in de 21-ste eeuw.

 

RM-sportmiddag-slide

Leerjaar 1 en 2

Kenmerkend voor onze klassen in de onderbouw is:

  • In klas 1 en 2 starten we al met vakgericht onderwijs. Dat doen we in het Vakcollege, met twee keuzerichtingen: Techniek of Mens & Dienstverlening (Zorg, Welzijn en Economie). Daarnaast besteden we veel aandacht aan kunst, cultuur en drama.
  • In klas 1 en 2 is er steeds dezelfde vertrouwde mentor.
  • De leerlingen leren door te doen. In de lessen wordt de relatie tussen theorie en praktijk gelegd en is er veel ruimte voor praktisch ingevulde lessen, experimenten en doe-opdrachten.
  • Er is een goed afgewogen mix van praktijk en theorie.
  • Er is een leuk afsluitend schoolkamp aan het eind van het tweede jaar.

Een leerling volgt de basis-, kader- of de gemengde leerweg. De werkwijze in de leerwegen is vergelijkbaar; veel aandacht voor de combinatie van theorie en praktijk. Het niveau verschilt echter. Vmbo-basis leidt op voor mbo niveau 1 en 2. De vmbo-kaderopleiding leidt op voor niveau 3 en 4 van het mbo. De gemengde leerweg sluit ook aan op mbo niveau 3 en 4. Dit geldt ook voor de vmbo theoretische leerweg (mavo). Het verschil tussen de gemengde leerweg en de theoretische leerweg is dat de leerlingen vanaf klas 3 van de gemengde leerweg 320 uur praktijkonderwijs hebben. Bij de theoretische leerweg hebben leerlingen alleen (theoretische) algemene vakken.

Rekenen en taal

Naast wiskunde staat ook rekenen op het rooster. Het is een extra vak, waardoor de rekenvaardigheden van de basisschool op peil blijven en worden uitgebreid. Leerlingen worden zo extra begeleid in het behalen van de rekentoets. Naast rekenen is er ook extra steunles voor taal in leerjaar 1. Bij alle vakken besteden we overigens extra aandacht aan het begrijpend lezen. De sectie Nederlands heeft een gerichte aanpak ontwikkeld om teksten (in alle vakken) makkelijker te lezen en te begrijpen.

Leerjaar 3 en 4

Leerlingen kiezen voorafgaand aan het derde leerjaar voor één van de onderstaande profielen. Deze keuze wordt intensief begeleid en toegelicht. Bij Vakcollege Rijnmond kun je uit maar liefst vier profielen kiezen in de bovenbouw. Hiermee hebben leerlingen, afhankelijk van hun interesse en passie, een ruime keuze. Met dit totale aanbod is Vakcollege Rijnmond uniek in de regio!

•Produceren, Installeren & Energie

•Bouwen, Wonen en Interieur

•Economie & Ondernemen

•Zorg & Welzijn

Ieder profiel heeft een verplicht deel en een keuzedeel. Beide delen bestaan uit 4 modules, waarbij de leerling de mogelijkheid heeft om 1 keuzevak te kiezen dat niet bij het profiel hoort waar hij/zij voor gekozen heeft. De schoolbrede keuzevakken die aangeboden worden zijn: ondernemen, sport en bewegen, beveiliging en veiligheid en koken.

Wettelijke eisen geven aan dat het programma inhoudelijk afgestemd is op de vervolgopleiding in het mbo. Dat betekent dat het profiel aandacht besteedt aan de vak-onderdelen die in het mbo bij de verwante vervolgopleiding bepalend zijn. In klas 3 en 4 is de leerling dus verplicht al vakinhoudelijk bezig met de onderdelen die bij de opleiding in het mbo aan de orde komen. Kiest de leerling voor het profiel Zorg &Welzijn, dan zijn de beroepsgerichte vakken afgestemd op de vervolgopleidingen (beroepskwalificaties) in dat mbo. Het voordeel is dat de leerling al werkt aan een dossier dat bij de doorstroming van belang is. Ook houdt dit in dat de leerling vanuit het gekozen profiel alleen door kan stromen in de mbo-richtingen die daarbij passen.

Profiel 1 Techniek: Produceren, Installeren & Energie

Dit is een techniek-profiel. Hierbij horen beroepen als installateur, elektricien, metaalbewerker, ict-er, lasser, ontwerper, monteur en planner.

20131107-142308-27407821-01

Bij dit profiel komt (verplicht) aan de orde:

› Ontwerpen en maken

› Bewerken en verbinden van materialen

› Besturen en automatiseren

› Installeren en monteren

Daarnaast kiest de leerling uit een aantal keuzevakken, die aansluiten of een verdieping zijn op de eerste 4 profielen. De mogelijke keuzevakken zijn onder andere booglasprocessen, utiliteitsinstallaties en duurzame energie.

Profiel 2 Techniek: Bouwen, Wonen & Interieur

Dit is een techniek-profiel. Hierbij horen beroepen zoals metselaar, timmerman, schilder, woninginrichter, meubelmaker, automatiseerder en beroepen in de architectuur en in de infrastructuur. Bij dit profiel komt (verplicht) aan de orde: › Bouwproces en bouwvoorbereiding › Bouwen vanaf de fundering › Hout- en Meubelverbindingen › Design en decoratie Daarnaast kiest de leerling uit een aantal keuzevakken, die aansluiten of een verdieping zijn op de eerste 4 profielen. De mogelijke keuzevakken zijn onder andere meubelmaken en interieur-ontwerp & -design.

Profiel 3 Zorg & Welzijn

Dit profiel leidt op voor beroepen in de verpleging, verzorging, beveiliging, orde en dienstverlening, in het welzijnswerk en leidt op tot sportinstructeur.

20131107-143828-29219954-01

Bij het profiel Zorg & welzijn komt (verplicht) aan de orde:

› Mens en gezondheid

› Mens en omgeving

› Mens en activiteiten

› Mens en zorg

Daarnaast kiest de leerling uit een aantal keuzevakken, die aansluiten of een verdieping zijn op de eerste 4 profielen. De mogelijke keuzevakken zijn onder andere verzorging, welzijn, kind en jongere, dagbesteding, haarverzorging en schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht.

Bij Zorg en Welzijn wordt gewerkt op pleinen waar de werkplekken ingericht zijn voor de onderdelen die aan bod komen in dit profiel. Op deze werkplekken wordt de praktijksituatie op een realistische wijze nagebootst:

› een ‘welzijnsplein’ met daaromheen een buurthuis, een sportcentrum, een basisschool en een kinderdagverblijf

› een ‘zorgplein’ met werkplekken in thuiszorg, woonbegeleiding en een ziekenhuis

› een ‘plein uiterlijke verzorging’ met een kapsalon en een schoonheidssalon

› een ‘plein facilitaire dienst’ met de voedingsdienst en logistiek

Profiel 4 Economie & Ondernemen

Dit profiel leidt op tot beroepen als medewerker in een winkel, magazijn en handelsbedrijf, secretarieel medewerker, bankmedewerker, administrateur en assistent accountant. Daarnaast leidt het op voor het opzetten en ‘runnen’ van een eigen onderneming. Bij het profiel Economie & Ondernemen komt (verplicht) aan de orde:

› Commercieel

› Secretarieel

› Administratie

› Logistiek

4.2 Voor ouders

Daarnaast kiest de leerling uit een aantal keuzeprofielen, die aansluiten of een verdieping zijn op de eerste 4 profielen. De mogelijke keuzevakken zijn onder andere marketing en webshop. Bijzonder bij Vakcollege Rijnmond is dat alle leerlingen in de bovenbouw ook een onderdeel in het lesprogramma krijgen dat is gericht op het ondernemen, of sport en bewegen. Daarmee worden leerlingen vroegtijdig geïnformeerd en gestimuleerd om de nieuwe ondernemer van de nabije toekomst te zijn.

Sportklas

Is uw kind gek op sporten en bewegen? Dan is de sportklas iets voor hem/haar!  Leerlingen die kiezen voor de sportklas volgen het zelfde basisprogramma als de andere leerlingen. In de sportklas is het basisprogramma gelijk aan de andere klassen. In klas 1 en 2 krijgen de sportklas-leerlingen 2 uur extra sportles per week en maken ze kennis met sporten als surfen, mountainbiken, judo en klimmen.  In klas 3 en 4 kan de sportklas-leerling binnen het profiel kiezen voor een extra onderdeel sport. Zo krijgt hij/zij  een nog betere aansluiting op de mbo-opleidingen Sport en Bewegen, Facilitaire Dienstverlening of Beveiliging. Voor toelating tot de sportklas geldt een positieve uitslag op de door de school georganiseerde toelatingstest waarin bewegings-vaardigheden en motivatie getoetst worden.