Schooljaar 2016 – 2017

Herfstvakantie
Maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari 2017 t/m vrijdag 3 maart 2017

Goede vrijdag
Vrijdag 14 april 2017

Paas/Meivakantie
Maandag 17 april 2017 t/m vrijdag 28 april 2017 (inclusief 2e Paasdag en Koningsdag)

Hemelvaartsweekend
Donderdag 25 mei 2017 t/m zondag 28 mei 2017

Tweede Pinksterdag 
Maandag 5 juni 2017

Zomervakantie
Maandag 10 juli 2017 t/m vrijdag 18 augustus 2017


Schooljaar 2017 – 2018

Herfstvakantie
Maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
Maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede Vrijdag
Vrijdag 30 maart 2018

Tweedepaasdag 
Maandag 2 april 2018

Meivakantie
Maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018 (Inclusief Koningsdag)

Hemelvaartweekend
Donderdag 10 mei 2018 t/m zondag 13 mei 2018

Tweede Pinksterdag
Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie
Maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018