De leerlingenraad van Vakcollege Rijnmond bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die opkomen voor de belangen van alle leerlingen van onze school. Zij bestaat uit leerlingen van verschillende klassen: iedereen is welkom om mee te doen en mee te denken!

leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die de belangen van alle leerlingen binnen de school willen behartigen. De raad bestaat uit 8-10 leden. Taken zijn onder andere:

  • meedenken over onderwerpen als de inrichting van de aula
  • schoolfeesten
  • het aanbod in de kantine

De leerlingenraad komt 3x per jaar bij elkaar. Ook wordt er gesproken met de directie.

Jij kunt ons helpen met ideeën om onze school nog aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Heb je dus een goed idee, geef het door aan de leerlingen die hieronder genoemd zijn of aan Mevr. H.P.M. van der Plas.

De leerlingenraad bestaat uit:

Lindsay van der Eijkel V1A
Denise de Rie V1A
Jörn Verheijen V1A
Marianne Post V2A
Lisan de Vries V2C
Angela van der Plas 3KZ1
Lotte Caffa 3KZ1

De leerlingenraad wordt begeleid door Mevr. E.M. van Rooijen (teamleider) en Mevr. H.P.M. van der Plas.

Hoe kom je in de leerlingenraad? Enthousiaste leerlingen kunnen zich aanmelden via de mail, vermeld je naam en je klas en leg uit waarom jij in de leerlingenraad wil komen. De mail kan je sturen naar mevrouw H.P.M. van der Plas: h.vanderplas@andreascollege.nl