Klas 1 en 2

20131107-114206-28612442-01

Klas 1 en 2

Kenmerkend voor onze klassen in de onderbouw is:

  • In klas 1 en 2 starten we al met vakgericht onderwijs. Dat doen we in het Vakcollege, met twee keuzerichtingen: Techniek of Mens & Dienstverlening (Zorg, Welzijn en Economie). Daarnaast besteden we veel aandacht aan kunst, cultuur en drama.
  • In klas 1 en 2 is er steeds dezelfde vertrouwde mentor.
  • De leerlingen leren door te doen. In de lessen wordt de relatie tussen theorie en praktijk gelegd en is er veel ruimte voor praktisch ingevulde lessen, experimenten en doe-opdrachten.
  • Er is een goed afgewogen mix van praktijk en theorie.
  • Op grond van het advies van de basisschool, de behaalde resultaten, aangevuld met de uitkomsten van een Cito-determinatietoets, bepaalt de docentenvergadering met een bindend advies in welke leerweg de leerling geplaatst wordt.
  • Er is een leuk afsluitend schoolkamp aan het eind van het tweede jaar.

Een leerling volgt de basis-, kader- of de gemengde leerweg. De werkwijze in de leerwegen is vergelijkbaar; veel aandacht voor de combinatie van theorie en praktijk.

Het niveau verschilt echter. Vmbo-basis leidt op voor mbo niveau 1 en 2. De vmbo-kaderopleiding leidt op voor niveau 3 en 4 van het mbo. De gemengde leerweg sluit ook aan op mbo niveau 3 en 4. Dit geldt ook voor de vmbo theoretische leerweg (mavo). Het verschil tussen de gemengde leerweg en de theoretische leerweg is dat de leerlingen vanaf klas 3 van de gemengde leerweg 320 uur praktijkonderwijs hebben. Bij de theoretische leerweg hebben leerlingen alleen (theoretische) algemene vakken.

Rekenen en taal

Naast wiskunde staat ook rekenen op het rooster. Het is een extra vak, waardoor de rekenvaardigheden van de basisschool op peil blijven en worden uitgebreid. Leerlingen worden zo extra begeleid in het behalen van de rekentoets.

Bij alle vakken besteden we extra aandacht aan het begrijpend lezen. De sectie Nederlands heeft een gerichte aanpak ontwikkeld om teksten (in alle vakken) makkelijker te lezen en te begrijpen.