Bij afwezigheid en/of ziekte van onze leerling dient u als ouder de volgende werkwijze te volgen:

Verzoek aan de ouders:

A. Plotseling noodzakelijk verzuim door ziekte van een leerling voor 9.30 uur van die dag aan de school doorgeven (telefoon 071-4013128).

B. Verzuim, dat van tevoren bekend is op tijd melden bij de desbetreffende teamleider.

C. Bijzonder verlof uitsluitend bij de teamleider aanvragen. Deze zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

D. Bij terugkeer na absentie de leerling een briefje meegeven, waarin de reden en de duur van het verzuim (nogmaals) worden vermeld. Graag de naam en de klas van de leerling vermelden!

Regels voor de leerlingen:

Bij (voorziene) afwezigheid van een leerling gelden de volgende regels:

1. Je geeft het briefje van afwezigheid, ingevuld door je ouders/verzorgers onmiddellijk aan de conciërge.

2. Als je een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet hebt gemaakt, dan meld je je zo spoedig mogelijk bij de leerlingenadministratie om een datum voor het inhalen af te spreken.

3. Als je voor het eind van je schooldag de school, om welke reden dan ook, moet verlaten, dan meld je dat bij de teamleider of bij diens afwezigheid bij de conciërge.

Het absentieformulier:
Dit gebruikt u wanneer uw kind ziek is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist is geweest.

Absentieformulier

Het verlofformulier;

Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Verlofformulier